06/2010/NĐ-CP

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – tự do – niềm hạnh phúc -------------------

Số: 06/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHỮNG NGƯỜI LÀ CÔNG CHỨC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ mức sử dụng Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;Xét đề xuất của bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

Nghị định này cách thức những ngườilà công chức nêu tại khoản 2 Điều 4 với khoản1 Điều 32 của nguyên tắc Cán bộ, công chức.

Bạn đang xem: 06/2010/nđ-cp

Điều 2. Căncứ xác định công chức

Công chức là công dân Việt Nam,được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, vào biên chế, hưởnglương từ giá cả nhà nước hoặc được đảm bảo an toàn từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệpcông lập theo nguyên tắc của pháp luật, thao tác làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơnvị điều khoản tại Nghị định này.

Điều 3. Côngchức trong ban ngành của Đảng cùng sản Việt Nam

1. Ở Trung ương:

a) tín đồ giữ chức vụ, chức danhcấp phó, trợ lý, thư ký của fan đứng đầu cùng người làm việc trong văn phòng, cục,vụ, cơ quan sở tại tại tp Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng của Vănphòng tw Đảng, ban ngành Ủy ban Kiểm tra trung ương và những Ban Đảngở Trung ương;

b) bạn giữ chức vụ, chức danhngười đứng đầu, cấp phó của tín đồ đứng đầu với người thao tác trong văn phòng,cơ quan ủy ban kiểm tra, những ban của Đảng ủy khối với Đảng ủy không tính nước trựcthuộc Ban Chấp hành trung ương Đảng;

c) Người thao tác trong cỗ phậngiúp bài toán của cơ quan, tổ chức triển khai do Bộ chủ yếu trị, Ban túng thư, cơ quan bởi vì Ban Chấphành trung ương Đảng quyết định thành lập.

2. Ở tỉnh, tp trực thuộcTrung ương (sau phía trên gọi phổ biến là cung cấp tỉnh):

a) tín đồ giữ chức vụ, chức danhngười đứng đầu, cấp phó của tín đồ đứng đầu với người thao tác trong văn phòng,cơ quan liêu ủy ban kiểm tra, các ban của thức giấc ủy, thành ủy;

b) fan giữ chức vụ, chức danhngười đứng đầu, cung cấp phó của tín đồ đứng đầu cùng người làm việc trong văn phòng,cơ quan ủy ban kiểm tra, những ban của Đảng ủy khối trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy;

c) Người làm việc chuyên tráchtrong văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, phòng ban ủy ban đánh giá của Đảng ủycơ sở được giao quyền cung cấp trên cơ sở trực nằm trong tỉnh ủy, thành ủy.

3. Ở quận, huyện, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh (sau trên đây gọi tầm thường là cấp cho huyện):

Người giữ chức vụ, chức vụ ngườiđứng đầu, cấp cho phó của bạn đứng đầu cùng người thao tác làm việc trong văn phòng, cơ quanủy ban kiểm tra, những ban của huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh.

Điều 4. Côngchức vào Văn phòng quản trị nước, văn phòng và công sở Quốc hội, kiểm toán Nhà nước

Phó công ty nhiệm Văn phòng nhà tịchnước, Phó chủ nhiệm văn phòng công sở Quốc hội, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; người giữchức vụ cấp cho trưởng, cấp cho phó cùng người làm việc trong các tổ chức không phải làđơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Côngchức trong Bộ, phòng ban ngang cỗ và các tổ chức không giống do chính phủ, Thủ tướngChính bao phủ thành lập

1. Sản phẩm trưởng và người giữ chứcdanh, chức vụ tương đương; người giữ chức vụ cung cấp trưởng, cung cấp phó và tín đồ làmviệc vào văn phòng, vụ, thanh tra và tổ chức khác không hẳn là đơn vị chức năng sựnghiệp công lập ở trong Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2. Tổng viên trưởng cùng tươngđương, Phó Tổng cục trưởng với tương đương, tín đồ giữ chức vụ cấp cho trưởng, cấpphó với người làm việc trong văn phòng, vụ, thanh tra trực thuộc Tổng cục và tươngđương.

3. Viên trưởng, Phó viên trưởng,người giữ lại chức vụ cấp trưởng, cung cấp phó cùng người thao tác trong văn phòng, phòng,thanh tra, bỏ ra cục ở trong Cục.

4. Fan đứngđầu, cấp cho phó của bạn đứng đầu cùng người làm việc trong các tổ chức do thiết yếu phủ,Thủ tướng chính phủ thành lập mà chưa hẳn là đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 6. Côngchức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện

1. Ở cung cấp tỉnh:

a) Chánh văn phòng, Phó Chánhvăn phòng, người giữ chức vụ cung cấp trưởng, cung cấp phó cùng người làm việc trong cơ cấutổ chức của công sở Đoàn đại biểu qh và Hội đồng nhân dân, công sở Ủyban nhân dân;

b) tín đồ đứng đầu, cấp cho phó củangười đứng đầu tư mạnh quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; bạn giữ chức vụ cấptrưởng, cung cấp phó cùng người thao tác trong những tổ chức chưa hẳn là đơn vị chức năng sựnghiệp công lập thuộc tổ chức cơ cấu tổ chức của cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân;

c) Trưởng ban, Phó Trưởng ban,người duy trì chức vụ cấp trưởng, cấp cho phó cùng người thao tác làm việc trong những tổ chức khôngphải là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc tổ chức cơ cấu tổ chức của Ban thống trị khu côngnghiệp, khu vực chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân.

2. Ở cung cấp huyện:

a) Chánh văn phòng, Phó Chánhvăn phòng với người thao tác làm việc trong công sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

b) chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy bannhân dân quận, huyện, Chánh văn phòng, Phó Chánh công sở và tín đồ làm việctrong văn phòng công sở Ủy ban dân chúng quận, thị trấn nơi thí điểm không tổ chức triển khai Hội đồngnhân dân;

c) người giữ chức vụ cấp trưởng,cấp phó và người thao tác trong cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.

Điều 7. Côngchức trong khối hệ thống Tòa án nhân dân

1. Phó Chánh án toàn án nhân dân tối cao nhân dântối cao; Chánh án, Phó Chánh án các tòa và tòa chăm trách; quan toà Tòa ánnhân dân về tối cao; thư ký tòa án; người thao tác làm việc trong văn phòng, vụ, ban và cáctòa, tòa chuyên trách thuộc tòa án nhân dân tối cao;

2. Chánh án, Phó Chánh án Tòa ánnhân dân cấp cho tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án những tòa siêng trách; thẩm định và đánh giá Tòaán nhân dân cấp cho tỉnh; thư cam kết tòa án; người thao tác làm việc trong văn phòng, phòng, banvà Tòa chuyên trách thuộc toàn án nhân dân tối cao nhân dân cung cấp tỉnh;

3. Chánh án, Phó Chánh án Tòa ánnhân dân cấp cho huyện; Thẩm phán tandtc nhân dân cấp huyện; thư ký tòa án; ngườilàm câu hỏi trong tòa án nhân dân nhân dân cung cấp huyện.

Điều 8. Côngchức trong hệ thống Viện Kiểm liền kề nhân dân

1. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sátnhân dân về tối cao; kiểm tiếp giáp viên, khảo sát viên; người làm việc trong văn phòng,vụ, cục, ban và Viện nhiệm vụ thuộc Viện Kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao;

2. Viện trưởng, Phó Viện trưởngViện Kiểm gần cạnh nhân dân cấp tỉnh; kiểm gần kề viên, khảo sát viên; fan làm việctrong văn phòng, phòng thuộc Viện Kiểm cạnh bên nhân dân cấp cho tỉnh;

3. Viện trưởng, Phó Viện trưởngViện Kiểm ngay cạnh nhân dân cấp cho huyện; kiểm gần cạnh viên, khảo sát viên và fan làm việctrong Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân cấp cho huyện.

Điều 9. Côngchức trong cơ sở của tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội

1. Ở Trung ương:

a) Chánh văn phòng, Phó Chánhvăn phòng, Trưởng ban, Phó trưởng phòng ban và người làm việc trong văn phòng, banthuộc tổ chức cơ cấu tổ chức ở tw của trận mạc Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoànLao động Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh,Hội Liên hiệp thanh nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh vn (sau đây call là tổchức bao gồm trị - thôn hội);

b) Người làm việc trong bộ phậngiúp vấn đề của Ủy ban thuộc tổ chức chính trị - xóm hội.

Xem thêm: Từ 0H Này 30/6, Thành Phố Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang, Thành Phố Mỹ Tho

2. Ở cung cấp tỉnh

Chánh văn phòng, Phó Chánh vănphòng, Trưởng ban, Phó trưởng ban và người thao tác trong văn phòng, ban thuộccơ cấu tổ chức của tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội và tổ chức triển khai tương đương.

3. Ở cấp cho huyện

Người thao tác trong phòng ban củacác tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội và tổ chức triển khai tương đương.

4. Công chức công cụ tại cáckhoản 1, 2 cùng 3 Điều này không bao hàm người vẫn hưởng lương hưu và trợ cấp bảohiểm xã hội các tháng theo biện pháp của Luật bảo hiểm xã hội.

Điều 10.Công chức vào cơ quan, đơn vị chức năng của Quân nhóm nhân dân cùng Công an nhân dân

Người làm việc trong cơ quan,đơn vị nằm trong Quân đội dân chúng mà không hẳn là sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp,công nhân quốc phòng; vào cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân mà lại không phảilà sĩ quan, hạ sĩ quan siêng nghiệp.

Điều 11.Công chức trong cỗ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

1. Đơn vị sự nghiệp công lập nóitại Nghị định này là những tổ chức được cơ quan gồm thẩm quyền của Đảng, cơ quanNhà nước và tổ chức chính trị - xóm hội thành lập và cai quản theo phương pháp củapháp luật, có tư cách pháp nhân, nhỏ dấu, tài khoản, hoạt động trong những lĩnh vựcgiáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch,lao hễ – mến binh với xã hội, thông tin truyền thông và các nghành nghề dịch vụ sựnghiệp không giống được quy định quy định.

2. Tín đồ đứngđầu, cấp phó của tín đồ đứng đầu; người giữ chức vụ cung cấp trưởng, cấp phó tổ chứccủa đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc Bộ thiết yếu trị, Ban bí thư, Ủy ban thường xuyên vụQuốc hội, bao gồm phủ.

3. Bạn đứngđầu, cung cấp phó của bạn đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nướccấp khiếp phí vận động thuộc các Ban với cơ quan tương đương của tw Đảng,Văn phòng chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sátnhân dân về tối cao, tand nhân dân về tối cao, ban ngành Trung ương các tổ chức chínhtrị - buôn bản hội, Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

4. Người đứngđầu đơn vị sự nghiệp công lập được túi tiền nhà nước cấp kinh phí đầu tư hoạt độngthuộc Tổng cục, cục và tương đương trực nằm trong Bộ, cơ sở ngang Bộ; tỉnh ủy,thành ủy; Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh; tổ chức triển khai chính trị - làng hội cấp tỉnh; huyện ủy,quận ủy, thị ủy, thành ủy nằm trong tỉnh ủy; cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhândân cung cấp tỉnh, cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện.

5. Bạn giữcác vị trí vấn đề làm thêm với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệpcông lập được giao triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Điều 12.Công chức được luân chuyển

Công chức được cấp tất cả thẩm quyềncủa Đảng, công ty nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ đạo tại tổ chức chính trị -xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và công việc do các tổ chứcđó trả lương.

Điều 13.Trách nhiệm của cục Nội vụ

1. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc,kiểm tra với thanh tra các Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ, Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh và những cơ quan, tổ chức liên quan liêu trong quy trình rà soát,xác định với lập list công chức theo luật pháp của Nghị định này.

2. Phối hợpvới Ban tổ chức triển khai Trung ương Đảng, Văn phòng chủ tịch nước, công sở Quốc hội,Tòa án nhân dân buổi tối cao, Viện Kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao, truy thuế kiểm toán Nhà nước ràsoát, xác định và lập list công chức theo công cụ của Nghị định này.

3. Tổng hợpsố lượng công chức ở trong thẩm quyền làm chủ của các cơ quan, tổ chức quy định tạicác khoản 1, 2 Điều này, trình chính phủ xem xét, report Quốc hội theo quy địnhcủa quy định Cán bộ, công chức.

Điều 14.Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

Cơ quan gồm thẩm quyền của Đảng,tổ chức thiết yếu trị - làng mạc hội, Văn phòng chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, Kiểmtoán công ty nước, tòa án nhân dân buổi tối cao, Viện Kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao, Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh tổ chức ràsoát, khẳng định và lập danh sách công chức ở trong thẩm quyền sử dụng, quản lí lýtheo hình thức tại Nghị định này.

Điều 15. Hiệulực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 15 mon 3 năm 2010.

Điều 16.Trách nhiệm thi hành

1. Những cơquan, tổ chức triển khai quy định tại Điều 14 Nghị định này chịu trách nhiệm gửi danh sáchvà report số lượng công chức trực thuộc thẩm quyền làm chủ về cỗ Nội vụ lờ lững nhấtlà ngày 30 mon 6 thường niên để theo dõi với tổng hợp.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực thuộc tw và cơ quan, tổ chức có tương quan chịu trách nhiệmthi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực thuộc TW; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban thống kê giám sát tài chủ yếu Quốc gia; - Ngân hàng cơ chế Xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận nước non Việt Nam; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (10b).