BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THÀNH PHỐ BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

bichnguyetacademy.com – Sau đó là bảng trang bị quy hoạch áp dụng đất tp Biên Hòa tiến trình 2021 – 2030 được ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chào làng triển khai. 

UBND thành phố triển khai niêm yết công khai dự thảo làm hồ sơ quy hoạch thực hiện đất đến năm 2030 của tp tại trụ sở ubnd thành phố, UBND những phường, xã và trên trang tin tức điện tử của thành phố: http:// bienhoa.dongnai.gov.vn.

BẢNG ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP BIÊN HÒA bỏ ra TIẾT ĐẾN NĂM 2030

1. Bảng thứ quy hoạch thực hiện đất phường An Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất xóm Long Hưng, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030