Bảng Giá Ca Máy Theo Thông Tư 06/2010

Phần mềm dự toán Eta đã update đầy đủ nội dung của Thông tư 06/2010/TT-BXD; giao hàng cho công tác làm việc lập; thẩm tra; thẩm định dự toán công trình. Để sử dụng được thông tư này trên dự toán Eta người sử dụng vui lòng thực hiện theo giải đáp sau đây:

Hướng dẫn áp dụng giá ca máy cùng thiết bị xây dựng theo Thông bốn 06/2010/TT-BXD trên dự toán Eta như sau:
*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/bichnguyetacademy.com/wp-content/uploads/Hướng-dẫn-sử-dụng-Thông-tư-06-2010-TT-BXD-trên-Dự-toán-Eta.png?fit=300%2C191&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/bichnguyetacademy.com/wp-content/uploads/Hướng-dẫn-sử-dụng-Thông-tư-06-2010-TT-BXD-trên-Dự-toán-Eta.png?fit=1024%2C652&ssl=1" class="alignnone size-large wp-image-3117" src="https://i1.wp.com/bichnguyetacademy.com/wp-content/uploads/Hướng-dẫn-sử-dụng-Thông-tư-06-2010-TT-BXD-trên-Dự-toán-Eta-1024x652.png?resize=1024%2C652&ssl=1" alt="Thông tứ 06/2010/TT-BXD" width="1024" height="652" srcset="https://i1.wp.com/bichnguyetacademy.com/wp-content/uploads/Hướng-dẫn-sử-dụng-Thông-tư-06-2010-TT-BXD-trên-Dự-toán-Eta.png?w=1024&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/bichnguyetacademy.com/wp-content/uploads/Hướng-dẫn-sử-dụng-Thông-tư-06-2010-TT-BXD-trên-Dự-toán-Eta.png?resize=300%2C191&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/bichnguyetacademy.com/wp-content/uploads/Hướng-dẫn-sử-dụng-Thông-tư-06-2010-TT-BXD-trên-Dự-toán-Eta.png?resize=768%2C489&ssl=1 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" data-recalc-dims="1" />Hiệu lực thi hành của Thông tứ 06/2010/TT-BXD như sau:

Phương pháp xác định giá ca trang bị theo Thông tư 06/2010/TT-BXD như sau:

Giá ca thiết bị là mức giá cả dự tính quan trọng cho máy với thiết bị kiến thiết làm việc trong một ca.

Các nội dung túi tiền trong giá ca đồ vật được xác định phù hợp theo loại máy thực hiện để xây cất xây dựng công trình; và điều kiện cụ thể của công trình.

Trong trường đúng theo tổng quát; giá chỉ ca máy bao hàm chi giá thành khấu hao; ngân sách sửa chữa; giá thành nhiên liệu; năng lượng; tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khác của máy và khẳng định theo bí quyết sau:

CCM = CKH + CSC + CNL + CTL + CCPK (đồng/ca)

Trong đó:

CCM: giá bán ca vật dụng (đồng/ca)CKH : chi tiêu khấu hao (đồng/ca)CSC: ngân sách sửa chữa trị (đồng/ca)CNL: ngân sách chi tiêu nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)CTL: chi tiêu tiền lương thợ điều khiển và tinh chỉnh máy (đồng/ca)CCPK: ngân sách khác (đồng/ca)

CÓ THỂ BẠN quan TÂM: