Các Công Ty Trong Khu Công Nghiệp Amata

Lô 225, KCN Amata - tp Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: cung ứng trang phục


Bạn đang xem: Các công ty trong khu công nghiệp amata

*

Số 118, KCN Amata - thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: May phục trang (trừ phục trang từ domain authority lông thú)


*

110, Đường Amata, KCN Amata - thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: May bộ đồ (trừ bộ đồ từ da lông thú)


*

Lô 104-106-108 KCN Amata - tp Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: cấp dưỡng khác không được phân vào đâu


*

Lô 104/2-4 KCN Amata - tp Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: phân phối sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; phân phối mực in với ma tít


Xem thêm: Khách Sạn Sơn Trang 1 Sầm Sơn Trang 1 Sầm Sơn, Khách Sạn Sơn Trang Sầm Sơn

*

Đường số 1, KCN Amata - tp Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác


Cty trách nhiệm hữu hạn UNITED PHOSPHORUS Việt Nam

Lô 221, KCN Amata - thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: gắn đặt hệ thống xây dựng khác


104/1 Lô A, Đường số 2, KCN Amata - tp Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: cấp dưỡng giấy nhăn, bìa nhăn, vỏ hộp từ giấy cùng bìa


118/4 KCN Amata - tp Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: cung cấp thuốc trừ sâu và thành phầm hoá hóa học khác cần sử dụng trong nông nghiệp


Công ty FUJITA CORPORATION - Thầu XD NM Cty trách nhiệm hữu hạn KYODO PRINTING ( VN) KCN AMATA Đồng Nai

Phòng R305, Tòa đơn vị trung tâm dịch vụ Amata, KCN Amata - thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: Xây dựng dự án công trình kỹ thuật dân dụng


Lô 204, đường Amata, KCN Amata - tp Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý


Cty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Brother dùng Gòn

Lô 301 con đường 7 A, KCN Amata - thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm khác sót lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu


Lô 242, con đường 12, KCN Amata - thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN


101/1-3, con đường 3, KCN Amata - tp Biên Hoà - Đồng Nai