Các Khu Công Nghiệp Ở Bắc Ninh

*

Bạn đang xem: Các khu công nghiệp ở bắc ninh

*

*

Diện tích 250ha, phương pháp thủ đô thành phố hà nội khoảng 50 km. Giải pháp cảng tp. Hải phòng khoảng 95 km. Biện pháp sân bay thế giới Nội bài 70 km. Bí quyết cảng dòng Lân (Quảng Ninh) khoảng 150 km. Bí quyết cửa khẩu Việt-Trung khoảng tầm 150 km.
Diện tích 250ha, giải pháp thủ đô hà thành khoảng 72 km.Cách cảng hải phòng khoảng 117 km. Cách sân bay nước ngoài Nội bài bác 75 km. Giải pháp cảng chiếc Lân (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 140 km. Bí quyết cửa khẩu Việt-Trung (tỉnh lạng Sơn) khoảng chừng 140 km
Diện tích 1200ha, giải pháp thủ đô thủ đô 38km, sảnh bay thế giới Nội bài xích 14km, Cảng chiếc Lân(tỉnh Quảng Ninh) 135km, cửa khẩu Việt Trung (tỉnh lạng ta Sơn) 120km, Cảng hải phòng đất cảng 130km
Diện tích 74ha - biện pháp thủ đô tp hà nội khoảng 25km. Bí quyết Sân bay thế giới Nội Bài khoảng chừng 38km. Cảng biển lớn nước sâu cái Lân (TP Hạ Long) khoảng tầm 130 km. Cảng biển hải phòng đất cảng khoảng 125 km. Cửa khẩu tỉnh lạng sơn khoảng 140 km
Diện tích 700ha, giải pháp thủ đô tp hà nội khoảng 16km, sảnh bay quốc tế Nội Bài khoảng tầm 55km, Cảng mẫu Lân(tỉnh Quảng Ninh)khoảng 140km, cửa ngõ khẩu Việt Trung (tỉnh lạng ta Sơn)khoảng 135km, Cảng hải phòng khoảng 110km
Diện tích 530ha (đã phủ đầy), phương pháp thủ đô tp hà nội khoảng 20km, sảnh bay quốc tế Nội Bài khoảng chừng 50km, Cảng dòng Lân(tỉnh Quảng Ninh) khoảng 135km, cửa ngõ khẩu Việt Trung (tỉnh lạng ta Sơn) khoảng tầm 130km, Cảng tp hải phòng khoảng 120km
Diện tích 449ha (đã tủ đầy), giải pháp thủ đô thủ đô khoảng 22km. Cách Sân bay thế giới Nội Bài khoảng tầm 33km. Cảng biển nước sâu mẫu Lân (TP Hạ Long) khoảng 128 km. Cảng biển hải phòng đất cảng khoảng 122 km. Cửa ngõ khẩu tp. Lạng sơn khoảng 136 km

Xem thêm: Đắc Nhân Tâm Audio Book Free

Diện tích 651ha (đã lấp đầy), giải pháp thủ đô thành phố hà nội khoảng 40km, sân bay thế giới Nội Bài khoảng tầm 30km, Cảng cái Lân(Quảng Ninh) khoảng 130km, cửa khẩu Việt Trung tỉnh giấc (Lạng Sơn) khoảng chừng 130km, Cảng tp. Hải phòng khoảng 130km
Diện tích 300ha, biện pháp thủ đô hà nội thủ đô khoảng 60 km. Biện pháp cảng tp hải phòng khoảng 105 km. Giải pháp sân bay thế giới Nội bài xích 65 km. Phương pháp cảng dòng Lân (Quảng Ninh) khoảng tầm 145 km. Giải pháp cửa khẩu Việt-Trung khoảng 140 km.
Diện tích 250ha, Cách hà thành khoảng 55km, sảnh bay nước ngoài Nội Bài khoảng tầm 60km, Cảng dòng Lân(Quảng Ninh) 140km, cửa ngõ khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) 135km, Cảng tp hải phòng 100km
Diện tích 1000ha, Cách thủ đô hà nội khoảng 35km, sảnh bay thế giới Nội Bài khoảng 50km, Cảng dòng Lân(Quảng Ninh) khoảng 130km, cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng 130km, Cảng hải phòng đất cảng 115km
Diện tích 636ha (đã che đầy), Cách thủ đô khoảng 35km, sảnh bay quốc tế Nội Bài khoảng tầm 50km, Cảng mẫu Lân(Quảng Ninh) khoảng tầm 110km, cửa ngõ khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng 125km, Cảng hải phòng đất cảng khoảng 120km
Diện tích 300ha, phương pháp thủ đô thành phố hà nội khoảng 65 km.Cách cảng tp hải phòng khoảng 110 km. Cách sân bay quốc tế Nội bài 70 km. Bí quyết cảng dòng Lân (tỉnh Quảng Ninh) khoảng tầm 150 km. Biện pháp cửa khẩu Việt-Trung (tỉnh lạng Sơn) khoảng tầm 145 km
Diện tích 598ha, biện pháp thủ đô tp hà nội khoảng 52 km. Giải pháp sân bay nước ngoài Nội Bài khoảng tầm 67km. Biện pháp Cảng dòng Lân (tỉnh Quảng Ninh) khoảng tầm 97 km. Giải pháp cử khẩu Việt Trung (tỉnh lạng ta Sơn) khoảng tầm 142 km. Bí quyết cảng tp. Hải phòng khoảng 137km
Diện tích 270ha, giải pháp thủ đô tp hà nội khoảng 55 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng chừng 70km, cách Cảng dòng Lân (Quảng Ninh) khoảng 90 km, phương pháp cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng 145 km, phương pháp cảng hải phòng khoảng 140km --- Area 270ha - About 55 km from Hanoi capital, about 70 km from Noi Bai international airport, 90 km from Cai Lan port (Quang Ninh province), about 145 km from Viet Trung (Lang Son province) border gate. Km, about 140km from nhị Phong port.

*