CÁC MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐẸP

Làm gắng nào để bạn cũng có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ tình dục giữa những phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo thành một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, những lựa chọn thi công mà các bạn chọn nên phụ thuộc vào thông tin bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ đồ bốn duy của bạn.

Điều quan trọng nhất là, hãy nghĩ về khán giả của bạn khi sản xuất sơ đồ tứ duy:

Họ cần thông tin gì nhằm hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó bắt buộc phải cụ thể đến nấc nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì để sơ đồ tứ duy của bạn hấp dẫn hơn?