Cho Số Phức Z Thỏa Mãn Điều Kiện

Boundaries Updated và Expanded Edition: When lớn Say Yes, How khổng lồ Say No to Take Control of Your Life Henry Cloud

Bạn đang xem: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện

*

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
*

*

Xem thêm: Gia Sư Nguyễn Thị Hoa Trường Thcs Lê Quý Đôn Quận Thủ Đức, Thcs Lê Quý Đôn Thủ Đức

*

*

Getting More Done: Wielding Intention and Planning khổng lồ Achieve Your Most Ambitious Goals Michelle Loucadoux
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, and Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman

Số phức-4-Tìm số phức vừa lòng điều kiện đến trước-Các bài toán minh chứng số phức-pages 37-45

1. 4 TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN cho TRƯỚC,CÁC BÀI TOÁN CHỨNG MINH SỐ PHỨC4.1 LÝ THUYẾT4.1.1 tìm kiếm số phức thỏa mãn điều kiện đến trướcKhi số phức được ràng buộc bởi điều kiện cho trước, ta tra cứu số phức như sau:+) Viết số phức dưới dạng đại số: z = a + bi (a; b ∈ R).+) Từ điều kiện ràng buộc, thiết lập phương trình ẩn z rồi chuyển về phương trình 2 ẩna, b.+) Giải hệ phương trình ẩn a, b tìm được a, b, từ đó tìm được z.Chú ý:+) cùng với phương trình chỉ chứa trở thành z (không cất ¯z, |z|,...) ta hoàn toàn có thể dùng những kĩ thuật truyềnthống để giải phương trình.+) chăm chú dùng bí quyết nghiệm của phương trình bậc 2 trong giải phương trình bậc 2 ẩnsố phức.Ví dụCâu 1. Tìm kiếm số phức z thỏa mãn: (3 − 2i)¯z − 4(1 − i) = (2 + i)z.A. Z = 3 + i. B. Z = 1 − 3i. C. Z = 3 − i. D. Z = −3 − i.Lời giải. Chọn lời giải CTa viết z = a + bi (a; b ∈ R)(3 − 2i)¯z − 4(1 − i) = (2 + i)z⇔ (3 − 2i)(a − bi) − 4(1 − i) = (2 + i)(a + bi)⇔ (3a − 2b − 4) + (−2a − 3b + 4)i = (2a − b) + i(a + 2b)⇒3a − 2b − 4 = 2a − b−2a − 3b + 4 = a + 2b⇔a = 3b = −1⇒ z = 3 − iCâu 2. Giải phương trình z2− z + 1 = 0 trên tập số phức.A. Z =√32±12i. B. Z =√3 ± i. C. 1 ± i√3. D.12±√32i.Lời giải. Chọn lời giải DXét ∆ = −3 = 3i2⇒ phương trình bậc 2 bao gồm 2 nghiệm phân biệt:z1 =1 + i√32z2 =1 − i√32Câu 3. Mang lại 2 số phức z1 = 1 + 2i; z2 = 5 + 4i. Tra cứu số phức z làm sao cho điểm trình diễn của zlà trung điểm của đoạn thẳng nối 2 điểm màn biểu diễn của z1 cùng z2.A. Z = 3 + 3i. B. Z = 1 + 4i. C. Z = 4 + 2i. D. Z = −4 − 2i.Lời giải. Chọn đáp án Az1 có điểm biểu diễn là A(1; 2).z2 gồm điểm màn trình diễn là B(5; 4).z = a + bi có điểm màn biểu diễn là C(a; b).37lovestem.edu.vn