CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất ngơi nghỉ (hay có cách gọi khác là đất thổ cư) là đất để xây cất nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống. Bởi lẽ này mà nhu mong chuyển mục tiêu sử dụng đất lên đất thổ cư là hết sức lớn. Vậy lao lý quy định ra làm sao về trường thích hợp này?


Phải xin phép chuyển mục tiêu sử dụng khu đất sang đất thổ cư

Theo mức sử dụng tại điểm d, e khoản 1 Điều 57 hiện tượng Đất đai 2013 thì khu đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa phải là đất ở hy vọng chuyển mục tiêu sử dụng đất thành khu đất ở thì phải xin phép và được đồng ý bởi ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền.

Bạn đang xem: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Những trường hòa hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất đề nghị được phép của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền bao gồm:

…………

d) đưa đất nông nghiệp trồng trọt sang khu đất phi nông nghiệp;

……..

e) đưa đất phi nông nghiệp chưa phải là khu đất ở sang khu đất ở;

*

Căn cứ mang đến chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư

Điều 52 biện pháp đất đai 2013 quy định căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

(1) Kế hoạch sử dụng đất thường niên của cung cấp huyện đã được ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

(2) nhu yếu sử dụng đất biểu hiện trong 1-1 xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, luật pháp không quy định ví dụ về đk để được chuyển mục tiêu sử dụng đất nhưng sẽ tùy vào thời khắc thực tế, kế hoạch thực hiện đất thường niên của cung cấp huyện đã có phê lưu ý mà cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho hoặc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang thổ cư.

Thẩm quyền chất nhận được chuyển mục tiêu sử dụng đất

Điều 59 hình thức đất đai 2013 quy định:

- ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

- ubnd cấp thị trấn quyết định được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Xem thêm: Twoo - Https://Www

Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng khu đất sang thổ cư

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục tiêu sử dụng đất

Người áp dụng đất sẵn sàng 01 cỗ hồ sơ xin chuyển mục tiêu sử dụng đất bao gồm các loại sách vở và giấy tờ sau đây:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng khu đất theo mẫu mã số 01 phát hành kèm theo Thông tứ 30/2014/TT-BTNMT;

*
Mẫu solo xin chuyển mục đích sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất hoặc Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Người áp dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục tiêu sử dụng đất mang lại Phòng khoáng sản và môi trường xung quanh nơi gồm đất nhằm được xử lý theo thẩm quyền.

Phòng khoáng sản và môi trường sẽ thực hiện thẩm tra làm hồ sơ (dựa vào căn cứ chất nhận được chuyển mục tiêu sử dụng đất), nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không phù hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, phòng Tài nguyên và môi trường thiên nhiên sẽ thông tin và phía dẫn người tiêu dùng đất ngã sung, hoàn hảo hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nộp tiền sử dụng đất theo thông báo nộp tiền thực hiện đất

Bước 4: nhấn kết quả

Người áp dụng đất nhấn quyết định được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất tại phòng Tài nguyên và môi trường nơi đã nộp làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết có thể chấp nhận được chuyển mục tiêu sử dụng đất là không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài thiết yếu của người sử dụng đất) hoặc không thật 25 ngày đối với các xóm miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng bao gồm điều kiện tài chính - làng mạc hội cực nhọc khăn.