2016/01/01 at 5:05 AM

Học viên có thể đăng ký các khóa học tại Bich Nguyet Beauty Academy theo hình thức online bằng cách nhập đầy đủ các thông tin dưới đây:

[vfb id=6]

BICH NGUYET BEAUTY ACADEMY 

Tòa nhà số 1A, Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Phone: 043.974.1679 – Hotline: 094.813.5454
Email: bichnguyetacademy@gmail.com
Website: www.bichnguyetacademy.com

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Học viện thẩm mỹ Bích Nguyệt