Giải toán trên mạng lớp 1 vòng 15

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 14 gồm đáp án

Bài 1: Cóc xoàn tài ba

Câu 1.1: Chọn câu trả lời đúng trong số đáp án sau: 10 + 7 - ........ = 15a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Bạn đang xem: Giải toán trên mạng lớp 1 vòng 15

Câu 1.2: Chọn câu trả lời đúng trong số đáp án sau: 13 + ...... - 3 = 15a. 8 b. 6 c. 3 d. 5Câu 1.3: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 11 + ..... + 4 = 19a. 2 b. 5 c. 4 d. 3Câu 1.4: Chọn giải đáp đúng trong số đáp án sau: 10 - 9 + 18 - ....... = 10a. 8 b. 9 c. 10 d. 7Câu 1.5: Chọn lời giải đúng trong các đáp án sau: 19 - 4 + 2 > ...... - 2 + 10 > 12 + 3a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1Câu 1.6: Chọn lời giải đúng trong số đáp án sau: 15 - 2 + ...... = 13 + 6 - 1a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 - 6 d. 5Câu 1.7: Chọn giải đáp đúng trong những đáp án sau: 12 + 7 - 3

Xem thêm: Xem Phim Tân Lửa Hận Tình Thù Tập 18 Vietsub, Lửa Hận Tình Thù

a. 2 + 6 b. 3 + 6 c. 8 d . 17 - 10Câu 1.8: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 12 + .... + 4 - 1 = 19 - 4a. 3 b. 2 c. 0 d. 1Câu 1.9: Chọn giải đáp đúng trong các đáp án sau: 10 - ...... + 10 + 2 = 19 - 4 - 3 + 5a. 6 b. 3 c. 5 d. 4Câu 1.10: Chọn câu trả lời đúng trong các đáp án sau: 17 - 7 + 5 a. 13 + 4 b. 16 - 1 c. 10 + 5 d. 11 - 1 + 6

Bài 2: tìm kiếm cặp bằng nhau


Bài 3: Hãy điền số phù hợp vào vị trí chấm

Câu 3.1: 19 – 2 – 7 + 5 = 18 – ........+ 5Câu 3.2: có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 12 và nhỏ tuổi hơn 18?Câu 3.3: 13 cùng với số nào để bởi 16 cộng với 3 rồi trừ đi 4.Câu 3.4: 13 - 2 + 4 + 3 = 6 + 2 + ............Câu 3.5: Số lập tức trước của số 15 cộng với 3 bởi bao nhiêu?Câu 3.6: Số lớn số 1 có một chữ số cùng với số bé nhỏ nhất bao gồm hai chữ số bởi bao nhiêu?Câu 3.7: Hùng vẽ được 10 hình tròn. Trung tâm vẽ được 4 hình tròn. Hỏi cả đôi bạn vẽ được bao nhiêu hình tròn?Câu 3.8: 4 – 2 + 15 + 2 – 6 = 11 + 5 + 3 – .......... - 2Câu 3.9: 18 – ......... + 2 – 1 + 2 = 9 – 6 + 15 – 2 + 0Câu 3.10: Số nào cộng với 16 thì được 10 cùng với số lớn số 1 có một chữ số?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 14

Bài 1: Cóc kim cương tài baCâu 1.1: cCâu 1.2: dCâu 1.3: dCâu 1.4: bCâu 1.5: cCâu 1.6: dCâu 1.7: dCâu 1.8: cCâu 1.9: cCâu 1.10: dBài 2: tra cứu cặp bằng nhau(1) = (9); (2) = (13); (3) = (11); (4) = (6); (5) = (18); (7) = (8); (10) = (20); (12) = (16); (14) = (15); (17) = (19)Bài 3: Hãy điền số tương thích vào khu vực chấmCâu 3.1: 8Câu 3.2: 5Câu 3.3: 2Câu 3.4: 10Câu 3.5: 17Câu 3.6: 19Câu 3.7: 14Câu 3.8: 4Câu 3.9: 5Câu 3.10: 3