Hàm Đếm Số Lượng Trong Excel

Excel cho bichnguyetacademy.com 365 Excel cho bichnguyetacademy.com 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, nhằm đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm chu kỳ một thành phố nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Hàm đếm số lượng trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản nhất, COUNTIF mang lại biết:

=COUNTIF(Bạn ý muốn tìm ở đâu?, bạn muốn tìm quý giá nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu biện pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một số như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chí duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy xào luộc dữ liệu vào bảng bên dưới rồi ốp lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô cất đào (giá trị trong A4) trong những ô trường đoản cú A2 tới A5. Tác dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo bị cắn dở (giá trị trong A2) và cam (giá trị vào A3) trong những ô trường đoản cú A2 tới A5. Công dụng là 3. Phương pháp này sử dụng COUNTIF nhị lần để xác minh nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với 1 biểu thức. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 vào các ô từ B2 tới B5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và giá trị trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Kết quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về quý hiếm sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài ra hơn 255 ký tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi lâu năm khác").

Xem thêm: 5 Mẹo Giúp Bạn Tra Cứu Viettel Chuyển Phát Nhanh Gọn, Chính Xác

Không trả về công dụng khi bạn muốn đợi gồm kết quả.

Đảm bảo tất cả ghi đối số criteria trong vết ngoặc.

Công thức COUNTIF chạm chán lỗi #VALUE! lúc tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức tất cả chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi vào một sổ thao tác làm việc đóng và những ô được xem toán. Để chức năng này hoạt động, sổ thao tác khác nên được mở.

Những cách thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không tách biệt chữ hoa, chữ thường xuyên trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói phương pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một vết chấm hỏi khớp cùng với một ký tự cá biệt bất kỳ. Một lốt sao khớp cùng với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm vết chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đã tìm phần đa trường hợp gồm "táo" với vần âm cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm giá trị văn bản, hãy bảo đảm dữ liệu ko chứa khoảng tầm trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc sử dụng không thống nhất dấu trích dẫn thẳng cùng cong hoặc cam kết tự ko in ra. Trong những trường thích hợp này, COUNTIF có thể trả về quý giá không mong mỏi muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi gồm tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi bao gồm têntrong phương pháp (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa trái ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi có tên có thể nằm trong trang tính hiện tại tại, một trang tính không giống trong cùng sổ thao tác hoặc từ sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát từ 1 sổ thao tác làm việc khác, sổ thao tác làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm các ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do fan dùng xác minh (UDF) bằng phương pháp sử dụng các thao tác bichnguyetacademy.com Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là ví dụ như về cách bạn cũng có thể Đếm số ô tất cả màu ô vắt thể bằng cách sử dụng VBA.


Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.