HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA ĐẤT 2018

Nhà đất là tài sản có giá chỉ trị khủng nên trước khi ký vừa lòng đồng tải bán, phần lớn các mặt thường buộc phải ký thích hợp đồng đặt cọc mua bán nhà khu đất để bảo đảm giao phối kết hợp đồng mua bán sau này.

Bạn đang xem: Hợp đồng đặt cọc mua đất 2018

Dưới đây, bichnguyetacademy.com gởi đến các bạn mẫu vừa lòng đồng đặt cọc mua bán nhà đất tiên tiến nhất 2018, đồng thời hướng dẫn bạn cách ghi các điều khoản trong hòa hợp đồng.

*

Mẫu phù hợp đồng để cọc giao thương mua bán nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm nay, ngày ……… tháng …………. Năm …………….., tại ………………,Chúng tôi tất cả có:

BÊN ĐẶT CỌC(BÊN A):

Ông (Bà): ……………………Năm sinh:……… …..………

CMND số: ……………… Ngày cấp cho ……………….. Khu vực cấp…………….

Hộ khẩu:………………… …………………………

Điện thoại:… …………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC(BÊN B):

Ông (Bà): ……………………Năm sinh:……… …..………

CMND số: ……………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp…………….

Hộ khẩu:………………… …………………………

Điện thoại:… …………………………………………..

Hai bên gật đầu đồng ý thực hiện câu hỏi đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn để cọc là: …………….., nói từngày ….. Mon …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục tiêu đặt cọc, nội dung thỏa thuận hợp tác (cam kết) của những bên về việc đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng………………(2)……

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A (3)

4.1. Bên A cócác nghĩa vụ sau đây:

a) Giao gia tài đặt cọc cho mặt B theo như đúng thỏa thuận;

b) giao ước hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận hợp tác tại Điều 3 nêu trên. Nếu mặt A lắc đầu giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được) thì bên A bị mất tài sản đặt cọc;

c) những thỏa thuận không giống …

4.2. Mặt A có những quyền sau đây:

a) nhận lại tài sản đặt cọc từ bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho mặt B trong trường hợp 2 bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) thừa nhận lại với sở hữu gia tài đặt cọc và một khoản tiền tương tự giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường đúng theo có thỏa thuận khác) trong trường hợp mặt B lắc đầu việc giao ước hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) những thỏa thuận khác …

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B (4)

5.1. Mặt B có những nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại tài sản đặt cọc cho mặt A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả chi phí trong trường hợp phía hai bên giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích để cọc đạt được);

b) Trả lại tài sản đặt cọc với một khoản tiền tương tự giá trị gia sản đặt cọc cho mặt A (trừ trường thích hợp có thỏa thuận khác) vào trường hợp mặt B phủ nhận việc giao ước hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);

c) các thỏa thuận khác …

5.2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Sở hữu gia tài đặt cọc nếu mặt A phủ nhận giao kết hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

Xem thêm: Hội Mua Bán Nhà Đất Tại Ninh Thuận, Hội Mua Bán Nhà Đất Phan Rang

b) các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình thực hiện phù hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng mọi người trong nhà thương lượng xử lý trên qui định tôn trọng nghĩa vụ và quyền lợi của nhau; vào trường vừa lòng không giải quyết và xử lý được, thì 1 trong những hai bên bao gồm quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo công cụ của pháp luật.

ĐIỀU 7:CAMĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước điều khoản về số đông lời cam kết sau đây:

7.1. Câu hỏi giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc nghiền buộc;

7.2. Triển khai đúng và không hề thiếu tất cả những thỏa thuận đang ghi trong vừa lòng đồng này;

7.3. Các khẳng định khác…

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên nắm rõ quyền, nhiệm vụ và tác dụng hợp pháp của mình được thỏa thuận vào hợp đồng này.

8.2. Phía hai bên đã tự đọc lại vừa lòng đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các quy định đã ghi trong đúng theo đồng.

8.3. đúng theo đồng này còn có hiệu lực kể từ ngày …… mon ……. Năm …… cho ngày …… tháng ….. Năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi mặt giữ một phiên bản và có giá trị như nhau.

BÊN A BÊN B

(Ký, điểm chỉ cùng ghi rõ họtên)(Ký, điểm chỉ với ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn bí quyết ghi vừa lòng đồng để cọc mua bán nhà đất

(1) mô tả chi tiết về gia tài đặt cọc (khoản chi phí hoặc kim loại quý, quà hoặc vật có mức giá trị khác). Riêng đối với các gia sản là bđs thì cần phải tuân theo các quy định của điều khoản về để cọc.

(2) Ghi tên ví dụ hợp đồng bảo đảm an toàn giao kết với thực hiện

Ví dụ: … để đảm bảo giao kết và thực hiện Hợp đồng ủy quyền quyền áp dụng đất cùng nhà ở so với thửa đất và tòa nhà tại showroom abc theo Giấy ghi nhận số 123(3) tìm hiểu thêm Điều 31, Điều 32 Nghị định 163/2006/NĐ-CP(4) tham khảo Điều 33, Điều 34 Nghị định 163/2006/NĐ-CP

Bạn đang theo dõi nội dung bài viết Mẫu đúng theo đồng đặt cọc giao thương mua bán nhà tiên tiến nhất 2018trongchuyên mục chỉ dẫn bichnguyetacademy.com.