2014/10/28 at 5:06 AM

Học viên đăng ký trực tiếp tại Bich Nguyet Beauty Academy theo địa chỉ số 1A Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc 2A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hồ sơ nhập học bao gồm:

– 1 ảnh 4×6
– 1 CMND photo công chứng

Các bước để đăng ký khóa học tại Bich Nguyet Beauty Academy:

Bước 1: Khai đầy đủ thông tin bản thân vào phiếu đăng ký nhập học theo mẫu.
Bước 2: Nộp 1 ảnh 4×6 và 1 CMND photo công chứng cho Tư vấn viên.
Bước 3: Hoàn thành toàn bộ 100% học phí hoặc đặt cọc tối thiểu 10% học phí để Học viện căn cứ và sắp xếp lớp cố định cho học viên.
Bước 4: Nhận hóa đơn và biên lai thu tiền từ Tư vấn viên.

Lưu ý: Học viên nếu chỉ đặt cọc tối thiểu 10% học phí trong lần nộp hồ sơ đầu tiên, vẫn phải tới Bich Nguyet Beauty Academy vào lần 2 hoặc vào buổi khai giảng khóa học để hoàn thành nốt học phí còn lại.

Bich Nguyet Beauty Academy

Add: Cơ sở 1: Tòa nhà số 1A – Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 043.974.1679 – Hotline: 094.813.54.54
Cơ sở 2: 2A, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 043.9747.555 – Hotline: 094.813.5454
Email: academy@bichnguyet.com
Website: https://bichnguyetacademy.com
Facebook: https://www.facebook.com/BichNguyetBeautyAcademy

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Học viện thẩm mỹ Bích Nguyệt