MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ THEO THÔNG TƯ 08

Thông bốn 08/2016/TT-BXD giải đáp về đúng theo đồng tư vấn xây dựng quy định việc tư vấn khảo sát điều tra xây dựng, tư vấn lập report nghiên cứu vãn khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn kiến thiết xây dựng công trình, bốn vấn giám sát và đo lường thi công xây dựng công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế theo thông tư 08

 

1. Thời gian và tiến độ tiến hành hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư 08 quy định các thỏa thuận của các bên về thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng thực hiện theo Khoản 1, 2 và 3 Điều 14 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

- Tiến độ tiến hành hợp đồng hỗ trợ tư vấn XD phải thể hiện trình tự thực hiện công việc, thời gian thực hiện các công việc chính và toàn cục thời gian triển khai hợp đồng tư vấn, mốc thời hạn nghiệm thu, thời hạn bàn giao thành phầm của hợp đồng tư vấn XD.

- những bên phải gồm kế hoạch bảo đảm tiến độ triển khai hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết kết.

- Tiến độ thực hiện hợp đồng được Điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông bốn 08/2016 bộ Xây dựng.

2. Giá phù hợp đồng support xây dựng

Theo Thông tư số 08/2016/BXD, giá phù hợp đồng tư vấn xây dựng với Điều khiếu nại áp dụng tiến hành theo Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và những quy định sau:

- nội dung của giá hợp đồng bốn vấn khảo sát xây dựng hoàn toàn có thể bao gồm: túi tiền vật liệu, giá cả nhân công, ngân sách máy thi công, ngân sách chi tiêu chung, ngân sách chi tiêu lán trại, túi tiền lập giải pháp và báo cáo kết quả khảo sát, chi tiêu di gửi lực lượng khảo sát, thu nhập cá nhân chịu thuế tính trước cùng thuế GTGT.

- Thông tư 08 năm năm nhâm thìn quy định văn bản của giá vừa lòng đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng, tứ vấn thiết kế xây dựng công trình xây dựng và tứ vấn đo lường và thống kê thi công gây ra công trình hoàn toàn có thể bao gồm:

+ ngân sách chi tiêu chuyên gia, giá thành vật bốn vật liệu, lắp thêm móc, chi tiêu quản lý, chi tiêu bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, các khoản thu nhập chịu thuế tính trước cùng thuế GTGT.

+ chi phí quan trọng cho việc hoàn chỉnh sản phẩm hỗ trợ tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, công dụng thẩm định, phê duyệt.

+ ngân sách đi thực địa.

+ giá cả đi lại khi tham gia vào quy trình nghiệm thu theo yêu cầu của mặt giao thầu.

+ túi tiền giám gần kề tác giả so với tư vấn thi công xây dựng công trình.

+ chi tiêu khác liên quan.

- Giá đúng theo đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng không áp theo Thông tứ số 08/2016/TT-BXD, bao gồm:

+ chi tiêu cho các cuộc họp của bên giao thầu.

+ túi tiền thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng support XD.

+ ngân sách chi tiêu khác mà những bên thỏa thuận hợp tác không bao hàm trong giá thích hợp đồng support xây dựng.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 08/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ tài chính xây dựng;

Bộ trưởng cỗ Xây dựng giải đáp mộtsố ngôn từ về thích hợp đồngtư vấn kiến thiết như sau:

Điều 1. Phạm vi Điềuchỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn một trong những nộidung của các hợp đồng support xây dựng gồm: bốn vấn khảo sát điều tra xây dựng, hỗ trợ tư vấn lậpBáo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, bốn vấn xây đắp xây dựng côngtrình, bốn vấn giám sát và đo lường thi công xây dựng công trình xây dựng (sauđây gọi chung là tư vấn xây dựng) thuộc những dự án đầu tưxây dựng (bao có cả hòa hợp đồng xây đắp giữa nhà đầu tư chi tiêu thực hiện dự án công trình đối táccông tư PPP với bên thầu thực hiện các gói thầu của dự án) sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quannhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xóm hội, tổ chức chính trị làng mạc hội- nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, đơn vị thuộc lựclượng trang bị nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Dự án chi tiêu xây dựng của doanhnghiệp nhà nước, doanh nghiệp gồm vốn đơn vị nước từ 30% trở lên.

c) Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng ko thuộcquy định tại Điểm a, b Khoản này có sử dụng vốn công ty nước, vốn của doanh nghiệpnhà nước tự 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng mà trên 500 tỷ vnđ trong tổng vốn đầutư của dự án.

2. Thông bốn này áp dụng đối với các tổchức, cá thể liên quan đến sự việc xác lập và cai quản thực hiện thích hợp đồng tư vấnxây dựng thuộc các dự án đầu tư chi tiêu xây dựng được giải pháp tại Khoản 1 Điều nàytrên cương vực Việt Nam. Khuyến khích những tổ chức, cá nhân liên quan cho hợp đồngtư vấn kiến tạo sử dụng những nguồn vốn khác áp dụng quy định tại Thông bốn này.

3. Đối với hòa hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng thuộc những dự án sử dụng vốn cung cấp phát triển thiết yếu thức(ODA), nếu như Điều ước nước ngoài mà vn là thành viên gồm có quy định không giống vớiquy định của Thông tứ này thì tiến hành theo những quy định của Điều mong quốc tếđó.

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng support xây dựng cùng thứ tự ưu tiên

1. Hồ sơ hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng baogồm đúng theo đồng tư vấn xây dựng gồm nội dung vẻ ngoài tại Điều141 dụng cụ Xây dựng số 50/2014/QH13 và các tài liệu đương nhiên hợp đồng support xâydựng.

2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng tưvấn xuất bản là một bộ phận không tách bóc rời của đúng theo đồng, bao gồm:

a) Văn bạn dạng thông báo trúng thầu hoặcchỉ định thầu.

b) Điều kiện rõ ràng của thích hợp đồng tư vấnhoặc Điều Khoản tham chiếu.

c) Điều kiện bình thường của đúng theo đồng tứ vấn.

d) làm hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầucủa bên giao thầu.

đ) làm hồ sơ dự thầu hoặc hồ nước sơ đề xuất củabên dìm thầu.

e) báo cáo nghiên cứu giúp khả thi (đối vớitư vấn xây dựng xây dựng công trình) được duyệt.

g) Biên bạn dạng đàm phán hợp đồng bốn vấn,các văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

h) những phụ lục của vừa lòng đồng tư vấn.

i) những tài liệu khác gồm liên quan.

3. Thiết bị tự ưu tiên áp dụng những tài liệukèm theo vừa lòng đồng support do những bên thỏa thuận.Trường hợp những bên không thỏa thuận hợp tác thì áp dụng theo máy tự khí cụ tại Khoản2 Điều này.

Điều 3. Quản lí lýthực hiện hòa hợp đồng

Quản lý thực hiện hợp đồng tư vấn xâydựng tiến hành theo Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP với cácquy định sau:

1. Nội dung chủ yếu của các kiến nghị,đề xuất, yêu ước và các ý con kiến phản hồi của các bên gồm những: tên phù hợp đồng, thời gian kiến nghị (ngày, tháng,năm), thời hạn yêu cầu trả lời (ngày, tháng, năm), tên đơn vị chức năng yêu cầu, thương hiệu đơnvị trả lời, nội dung yêu cầu, danh mục tài liệu kèm theo yêu mong (nếu có), chiphí chuyển đổi kèm theo (nếu có) và các nội dung khác, cam kết tên (đóng vệt nếu cần).

2. Quản lý tiến độ triển khai hợp đồng:Thực hiện tại theo phép tắc tại Điều 14 Nghị địnhsố 37/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 12 của Thông bốn này. Lúc ký kết hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng những bên thống duy nhất tiếnđộ thực hiện hợp đồng, thời Điểm báo cáo, bàn giao công việc (các giai đoạnphân phân chia phải phù hợp với tiến trình trong làm hồ sơ dự thầu).

3. Cai quản chất lượng: tiến hành theoquy định tại Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Các công việcbàn giao phải bảo vệ chất lượng theo phép tắc về thống trị chất lượng công trìnhxây dựng. Mặt nhận thầu phải gồm biện pháp cai quản chất lượng do mình thực hiệnvà hóa học lượng công việc do đơn vị thầu phụ tiến hành (nếu có).

4. Quản lý khối lượng với giá hòa hợp đồng:Thực hiện tại theo phương tiện tại Điều 12, Điều 15 Nghị định số37/2015/NĐ-CP và Khoản 1, Khoản 3 Điều 12 của Thông tưnày. Các bên bao gồm trách nhiệm quản lý khối lượng công việc thực hiện và giá hòa hợp đồngtheo đúng phù hợp đồng và những tài liệu cố nhiên hợp đồng đã ký kết kết.

5. Làm chủ an toàn, đảm bảo an toàn môi trường,phòng kháng cháy nổ thực hiện theo hình thức tại Điều 48 Nghị địnhsố 37/2015/NĐ-CP.

Đối với tư vấn điều tra xây dựng, bênnhận thầu đề nghị có các biện pháp bảo đảm bình yên cho fan lao động và môi trườngxung quanh.

6. Cai quản Điều chỉnh hòa hợp đồng và cácnội dung không giống của hợp đồng tiến hành quy định tại Điều 12 Thông tứ này.

Điều 4. Nội dung, khối lượngcông việc và thành phầm của hòa hợp đồng tư vấn khảo sát điều tra xây dựng

1. Những thỏa thuận của các bên về nộidung, khối lượng các bước và thành phầm của đúng theo đồng bốn vấn điều tra khảo sát xây dựng phảiphù hợp với giai đoạn chi tiêu xây dựngcông trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo giáp xây dựng tương ứng với từng loại, cấp công trình xây dựng xây dựng, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuậtkhảo liền kề xây dựng, yêu cầu của làm hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầuhoặc hồ sơ đề xuất, những biên bạn dạng đàm phán vừa lòng đồng.

2. Gói thầu khảo sát điều tra xây dựng gồm thểbao gồm một vài hoặc cục bộ các công việc khảo cạnh bên sau: địa hình, địa hóa học côngtrình, địa chất thủy văn, khí tượng thủy văn, thực trạng công trình và những côngviệc điều tra xây dựng khác.

Nội dung công việc khảo sát xây dựngcó thể bao gồm:

a) Lập phương pháp kỹ thuật khảo sátxây dựng theo nguyên tắc tại Điều 13 của Nghị định số46/2015/NĐ-CP.

b) thu thập và so với số liệu, tàiliệu sẽ có.

c) điều tra khảo sát hiện trường.

d) gây ra lưới khống chế, đo vẽ chiTiết bạn dạng đồ địa hình.

đ) Đo vẽ khối hệ thống công trình kỹ thuậtngầm.

e) Lập lưới chế ước trắc địa cáccông trình dạng tuyến.

g) Đo vẽ thủy văn, địa chất công trình, địa chất thủy văn.

h) nghiên cứu và phân tích địa đồ gia dụng lý.

i) Khoan, rước mẫu, thí nghiệm, xác địnhtính hóa học cơ lý, chất hóa học của đất, đá, nước.

k) quan liêu trắc khí tượng, thủy văn, địachất, địa hóa học thủy văn.

l) tiến hành đo vẽ hiện trạng côngtrình.

m) cách xử trí số liệu cùng lập báo cáo kếtquả điều tra xây dựng.

n) Các công việc khảo liền kề xây dựngkhác.

3. Khối lượng công tác khảo sát xây dựngđược xác minh căn cứ vào nhiệm vụ điều tra xây dựng, giai đoạn đầu tư chi tiêu xây dựngcông trình, quy chuẩn và tiêu chuẩn khảo gần cạnh xây dựng, yêu cầu và Điều kiện cụthể của từng gói thầu khảo sát xây dựng.

4. Thành phầm của hợp đồng tứ vấn khảo sát xây dựng hoàn toàn có thể bao gồm:

a) report kết quả điều tra khảo sát xây dựng theo vẻ ngoài tại Điều15 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

b) Các phiên bản đồ địa hình, bạn dạng đồ địa chấtcông trình, phiên bản đồ địa chất thủy văn, bạn dạng vẽ hiện trạng công trình xây dựng,các mặt phẳng cắt địa hình, mặt cắt địa chất.

c) những phụ lục.

Điều 5. Nội dung,khối lượng quá trình và sản phẩm của vừa lòng đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu vãn khả thi chi tiêu xây dựng

1. Các thỏa thuận của các bên về nộidung, khối lượng công việc và sản phẩm củahợp đồng hỗ trợ tư vấn lập report nghiên cứu khả thi chi tiêu xây dựng phải cân xứng vớicác lao lý của điều khoản về đầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh liên quanđến dự án, nhà trương đầu tư chi tiêu hoặc báo cáo nghiên cứu giúp tiền khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng(nếu có), làm hồ sơ mời thầu hoặc làm hồ sơ yêu cầu, làm hồ sơ dự thầu hoặc làm hồ sơ đề xuất,các biên bản đàm phán đúng theo đồng.

2. Nội dung các bước chủ yếu của hợpđồng hỗ trợ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu vớt khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng hoàn toàn có thể bao gồm:

a) nghiên cứu nhiệm vụ lập báo cáonghiên cứu khả thi.

b) nghiên cứu và phân tích hồ sơ tài liệu sẽ cóliên quan cho lập báo cáo nghiên cứu khả thi của hợp đồng.

c) khảo sát điều tra địa Điểm dự án, Điều tra,nghiên cứu vãn thị trường, thu thập số liệu về trường đoản cú nhiên, buôn bản hội, ghê tế, môi trườngphục vụ lập report nghiên cứu vãn khả thi.

d) Lập report nghiên cứu khả thi đầutư xây đắp theo cơ chế tại Điều 54 của dụng cụ Xây dựng năm 2014.

đ) Sửa đổi, hoàn thiện report nghiêncứu khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng sau thời điểm có ý kiến của cơ quan thẩm định dự án, thẩmđịnh xây cất cơ sở (nếu có).

3. Cân nặng của đúng theo đồng tư vấn lậpbáo cáo phân tích khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng được xác minh căn cứ vào nhà trươngđầu bốn hoặc báo cáo nghiên cứu vớt tiền khả thi chi tiêu xây dựng (nếu có), nhiệm vụlập báo cáo nghiên cứu khả thi, quy chuẩn chỉnh và tiêu chuẩn chỉnh thiết kế xây dựng, yêucầu cùng Điều kiện ví dụ của từng gói thầu lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi.

4. Sản phẩm của đúng theo đồng support lậpbáo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi đầu tư xây dựng là hồ sơ báo cáo nghiên cứu vãn khả thibao gồm:

a) kiến tạo cơ sở.

b) các nội dung khác của báo cáonghiên cứu giúp khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng vào đó bao hàm tổng mức chi tiêu xây dựngcông trình.

Điều 6. Nội dung,khối lượng công việc và sản phẩm của thích hợp đồngtư vấn xây đắp xây dựng công trình

1. Những thỏa thuận của những bên về nộidung, khối lượng công việc và thành phầm của thích hợp đồng tứ vấn kiến tạo xây dựngcông trình phải địa thế căn cứ vào báo cáo nghiên cứu giúp khả thi đầutư xây dựng, nhiệm vụ xây dựng được duyệt, phù hợpvới cách thiết kế, loại, cấp dự án công trình xây dựng, các quy định của luật pháp vềđầu bốn xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh áp dụng mang đến công trình, làm hồ sơ mời thầuhoặc hồ sơ yêu cầu, làm hồ sơ dự thầu hoặc làm hồ sơ đề xuất, các biên phiên bản đàm phán hợp đồng.

2. Nội dung công việc chủ yếu ớt của hợpđồng tứ vấn thiết kế xây dựng công trình rất có thể bao gồm:

a) Nghiên cứu báo cáo nghiên cứu vớt khảthi chi tiêu xây dựng, báo cáo kết quả điều tra khảo sát xây dựng, nhiệm vụ xây cất đượcduyệt.

b) điều tra khảo sát thực địa nhằm lập thiết kế.

c) thiết kế xây dựng dự án công trình theoquy định tại những Điều 78, 79 cùng 80 của nguyên lý Xây dựng năm 2014.

d) Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theoyêu mong của cơ quan thẩm định và đánh giá (nếu có).

đ) tính toán tác đưa theo dụng cụ tạiĐiều 28 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

3. Khối lượng của vừa lòng đồng hỗ trợ tư vấn thiếtkế xây dựng công trình được xác minh căn cứ vào trọng trách thiết kế, quy chuẩn vàtiêu chuẩn chỉnh thiết kế xây dựng, các loại và cấp cho công trình quan trọng kế, yêu ước và Điềukiện rõ ràng của từng gói thầu xây đắp xây dựng công trình.

4. Thành phầm của đúng theo đồng hỗ trợ tư vấn thiếtkế xây dựng dự án công trình được lập cho từng dự án công trình bao gồm:

a) bạn dạng vẽ, thuyết minh xây dựng xây dựngcông trình, các bạn dạng tính kèm theo.

b) chỉ dẫn kỹ thuật.

c) dự toán xây dựng công trình.

d) Quy trình duy trì công trình xây dựng.

Điều 7. Nội dungvà khối lượng quá trình tư vấn thống kê giám sát thi công tạo ra công trình

1. Những thỏa thuận của những bên về nộidung, khối lượng công việc và thành phầm của phù hợp đồng tư vấn giám sát và đo lường thi công xâydựng dự án công trình phải địa thế căn cứ vào trách nhiệm giám sát, tương xứng với loại, cung cấp côngtrình xây dựng, các quy định của luật pháp về làm chủ chất lượng công trình xâydựng, xây cất được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụngcho công trình, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, làm hồ sơ dựthầu hoặc làm hồ sơ đề xuất, các biên bạn dạng đàm phán hợpđồng.

2. Nội dung các bước của thích hợp đồng tưvấn đo lường thi công xây dựng công trình xây dựng có thể bao gồm giám sát về chất lượng,khối lượng, tiến độ, bình an lao cồn và đảm bảo môi ngôi trường trong quá trình thicông. Nội dung công việc cụ thể của đo lường và thống kê thi công xây dựng công trình xây dựng thựchiện theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

3. Trọng lượng của hợp đồng tứ vấngiám sát kiến thiết xây dựng công trình được xác minh căn cứ vào nhiệm vụ giámsát, quy chuẩn và tiêu chuẩn chỉnh thiết kế xâydựng, loại, cấp dự án công trình xây dựng, kiến tạo được duyệt, hồ sơ mời thầu hoặc hồsơ yêu cầu, làm hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bảnđàm phán hợp đồng, yêu ước và Điều kiện cụ thể của từng gói thầu đo lường và tính toán thicông sản xuất công trình.

4. Sản phẩm của phù hợp đồng hỗ trợ tư vấn giámsát kiến thiết xây dựng công trình bao gồm:

a) báo cáo định kỳ: cung ứng cho bêngiao thầu, công ty thầu kiến tạo các báo cáo định kỳ sản phẩm tuần về các quá trình dobộ phận kiến thiết đã với đang triển khai tại công trường, trong đó có report cáccông bài toán đã dứt và được nghiệm thu sát hoạch trong kỳ báo cáo, nhấn xét, đánh giácủa thành phần giám sát xây cất về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an ninh lao độngvà dọn dẹp vệ sinh môi trường.

b) report nghiệm thu từng hạng Mục:Sau mỗi công đoạn thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu bộ phận, hạng Mụccông trình đã chấm dứt để review về phương diện kỹ thuật và chất lượng cũng như khốilượng quá trình đã hoàn thành, dấn xét và chỉ dẫn phương hướng tiến hành cáccông đoạn tiếp theo.

c) report đột xuất theo yêu ước củabên giao thầu.

Điều 8. Yêu mong vềchất số lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của vừa lòng đồng tư vấn xây dựng

Các thỏa thuận của những bên về chất lượngsản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của hợpđồng hỗ trợ tư vấn xây dựng triển khai theo luật tại Điều 13Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Quality sản phẩm support xây dựngphải tương xứng với câu chữ hợp đồng tư vấnxây dựng đã ký kết giữa những bên; bảo đảm an toàn thực hiện đúng những quy định của phápluật về làm chủ dự án đầu tư xây dựng và làm chủ chất lượng dự án công trình xây dựng,quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng mang lại hợp đồng support xây dựng. Hầu hết sai sót trongsản phẩm của hợp đồng support xây dựng bắt buộc được mặt nhận thầu hoàn chỉnh theođúng những Điều Khoản thỏa thuận hợp tác trong hợpđồng support xây dựng.

2. địa thế căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợpđồng support xây dựng:

a) đúng theo đồng support xây dựng đã ký kếtgiữa những bên.

b) trách nhiệm và giải pháp kỹ thuật khảosát sản xuất được duyệt so với tư vấn khảo sát điều tra xây dựng; Nhiệm vụ tư vấn lậpBáo cáo phân tích khả thi được duyệt so với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu giúp khảthi; Nhiệm vụ xây đắp được duyệt, thiết kế quá trình trước này đã được phê duyệtđối với bốn vấn kiến thiết công trình xây dựng; nhiệm vụ và quy trình giám sát và đo lường thicông desgin được duyệt so với tư vấngiám sát kiến tạo xây dựng.

c) hồ sơ báo cáo kết quả điều tra khảo sát xâydựng đối với tư vấn điều tra xây dựng; Hồsơ report nghiên cứu khả thi so với tưvấn lập report nghiên cứu vớt khả thi; hồ sơ thi công xây dựng công trình xây dựng đối vớitư vấn kiến thiết công trình xây dựng; hồ nước sơ giám sát và đo lường thi công chế tạo được duyệtđối với tứ vấn đo lường và tính toán thi công xây dựng.

d) hiện tượng của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩnxây dựng được vận dụng cho vừa lòng đồng support xây dựng.

3. Biên phiên bản nghiệm thu sản phẩm của hợpđồng tư vấn xây dựng buộc phải ghi rõ những thành phầm đã đủ Điều kiện nghiệm thu sát hoạch vànhững nội dung cần được hoàn thiện (nếu có).

Điều 9. Thời hạn và tiến độ thực hiện hợp đồng support xây dựng

Các thỏa thuận của những bên về thờigian với tiến độ tiến hành hợp đồng support xây dựng tiến hành theo cách thức tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và những quyđịnh sau:

1. Tiến độ triển khai hợp đồng bắt buộc thểhiện trình tự triển khai công việc, thời gian thực hiện cáccông vấn đề chính và toàn cục thời gian tiến hành hợp đồng, mốc thời gian nghiệmthu (bao bao gồm cả sát hoạch theo tiến trình và nghiệm thu thành phầm cuối cùng), thờigian bàn giao thành phầm của đúng theo đồng.

2. Những bên phải bài bản bảo đảmtiến độ tiến hành hợp đồng theo thỏa thuậnđã cam kết kết.

3. Tiến độ tiến hành hợp đồng được Điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông tứ này.

Điều 10. Giá hòa hợp đồng support xây dựng

Giá phù hợp đồng support xây dựng và Điềukiện áp dụng thực hiện theo mức sử dụng tại Điều 15 Nghị định số37/2015/NĐ-CP và những quy định sau:

1. Nội dung của giá thích hợp đồng bốn vấnkhảo gần kề xây dựng hoàn toàn có thể bao gồm: giá cả vật liệu, ngân sách nhân công, chi phímáy thi công, chi phí chung, ngân sách lán trại, chi tiêu lập phương pháp và báo cáokết trái khảo sát, ngân sách chi tiêu di đưa lực lượng khảo sát, các khoản thu nhập chịu thuế tínhtrước và thuế giá trị gia tăng.

2. Văn bản của giá hợp đồng hỗ trợ tư vấn lậpbáo cáo nghiên cứu khả thi chi tiêu xây dựng, tư vấn thi công xây dựng công trìnhvà tư vấn đo lường và thống kê thi công xây dừng công trình có thể bao gồm:

a) ngân sách chuyên gia (tiền lương vàcác chi tiêu liên quan), chi phí vật bốn vật liệu, vật dụng móc,chi phí quản lý, chi tiêu bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập cá nhân chịu thuếtính trước với thuế quý giá gia tăng.

b) đưa ra phí cần thiết cho vấn đề hoàn chỉnhsản phẩm support xây dựng sau những cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt.

c) ngân sách chi tiêu đi thực địa.

d) chi tiêu đi lại khi tham gia vàoquá trình sát hoạch theo yêu cầu của mặt giao thầu.

đ) ngân sách giám sát người sáng tác đối vớitư vấn kiến thiết xây dựng công trình.

e) giá cả khác gồm liên quan.

3. Giá bán hợpđồng hỗ trợ tư vấn xây dựng ko bao gồm:

a) chi phí cho những cuộc họp của bêngiao thầu.

b) giá thành thẩm tra, phê cẩn thận sản phẩmcủa thích hợp đồng bốn vấn.

c) ngân sách chi tiêu khác mà những bên thỏa thuậnkhông bao hàm trong giá thích hợp đồng.

Điều 11. Thanhtoán phù hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng

Việc thanh toán, làm hồ sơ thanh toán, đồngtiền và vẻ ngoài thanh toán đúng theo đồng tư vấn xây dựng hiện tại theo cơ chế tạicác Điều 19, đôi mươi và 21 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và những quyđịnh sau:

1. đúng theo đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng có thểthanh toán 1 lần hoặc các lần.

2. Giai đoạn thanh toán giao dịch có thểtheo thời gian (tháng, quý,...) hoặc theo giai đoạn hoàn thànhcông việc hỗ trợ tư vấn hoặc theo hạng mục công trình, công trình.

3. Thời Điểm giao dịch thanh toán là ngày màcác bên thỏa thuận trong phù hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng khớp ứng với giai đoạn thanhtoán.

Điều 12. Điều chỉnhhợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng

1. Điều chỉnh khối lượng công việctrong đúng theo đồng support xây dựng theo lao lý tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Điều 16 của Thông tứ nàyvà các quy định sau:

a) Trong quy trình thực hiện đúng theo đồngtư vấn xây dựng gặp bất khả chống làm đổi khác khối lượng thực hiện hợp đồngthì câu hỏi xử lý bất khả kháng tiến hành theo mức sử dụng tại Điều 16 của Thông tưnày.

b) Đối với vừa lòng đồng trọn gói: Trườnghợp bên giao thầu yêu thương cầu biến đổi phạm vi công việc (tăng, giảm) trong thích hợp đồngđã ký kết thì khối lượng các bước này đề xuất được Điều chỉnh tương ứng. Câu hỏi Điềuchỉnh khối lượng này là căn cứ để Điều chỉnh giá thích hợp đồng theo lý lẽ tại Khoản3 Điều này.

c) Đối với đúng theo đồng theo đơn giá núm địnhvà solo giá Điều chỉnh thực hiện theo dụng cụ tại Điểm b Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

d) Đối với cân nặng phát sinh ngoàiphạm vi phù hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết mà chưa tồn tại đơn giá bán trong thích hợp đồngthì các bên yêu cầu thống nhất đối kháng giá của các các bước nàytrước lúc thực hiện. Đơn giá của các công việc này được khẳng định trên đại lý thỏathuận phù hợp đồng cùng quy định luật pháp về thống trị chi phí chi tiêu xây dựng côngtrình. Các bên cần ký kết phụ lục phù hợp đồnglàm cơ sở cho bài toán thanh toán, quyết toán thích hợp đồng. Trườnghợp các bên không thỏa thuận được thì khối lượng các các bước phát sinh đó sẽhình thành gói thầu mới, việc lựa lựa chọn nhà thầu để triển khai gói thầu này theoquy định hiện nay hành.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo quy địnhtại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Điều 16 của Thôngtư này và các quy định sau:

a) Trường vừa lòng thời hạn trả thànhcông việc hỗ trợ tư vấn chậm đối với tiến độ quá trình của phù hợp đồng vì lỗi của mặt nhận thầu thì bên nhận thầu phải tất cả giảipháp khắc phục và hạn chế để bảo đảm an toàn tiến độ đúng theo đồng. Trường hợp tiến độ triển khai hợp đồng bị kéo dãn dài so với tiến độ hợp đồng đãký thì mặt nhận thầu phải đề nghị bên giao thầu gia hạn thời hạn thực hiện nay hợpđồng. Trường vừa lòng phát sinh ngân sách chi tiêu thì bên nhận thầu nên khắc phục bởi chiphí của mình. Nếu tạo thiệt sợ hãi cho mặt giao thầu thì nên bồi thường.

b) Trường vừa lòng thời hạn xong hợpđồng support chậm so với quá trình của hợp đồng bởi lỗi của mặt giao thầu thì bêngiao thầu đề nghị gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng. Trường vừa lòng gây thiệt hạicho mặt nhận thầu thì nên bồi thường.

3. Điều chỉnh giá thích hợp đồng: Thực hiệntheo Thông tư hướng dẫn về Điều chỉnh giá vừa lòng đồng xây dựng của cục Xây dựng.

4. Điều chỉnh các nội dung khác của hợpđồng tứ vấn: lúc Điều chỉnh những nội dung không giống ngoài những nội dung trên Khoản 1, 2và 3 của Điều này thì các bên thống duy nhất Điều chỉnh trên cơ sở những thỏa thuậntrong phù hợp đồng và khí cụ của quy định có liên quan.

Xem thêm: Tỷ Suất Lợi Nhuận Trên Doanh Thu Mới Nhất 2021, Công Thức Và Ý Nghĩa Của Tsln

Điều 13. Quyềnvà nghĩa vụ của bên giao thầu

1. Quyền của mặt giao thầu theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy địnhsau:

a) Yêu ước sửa đổi, bổ sung cập nhật sản phẩmtư vấn không đảm bảo an toàn chất lượng theo thỏa thuận hợp tác hợp đồng

b) yêu thương cầu bên nhận thầu thay đổi cánhân support không đáp ứng được yêu cầu năng lực theo quy định.

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu theoquy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP vàcác nguyên lý sau:

a) phía dẫn bên nhận thầu về rất nhiều nộidung liên quan đến dự án công trình và hồ sơ mời thầu (hoặc làm hồ sơ yêu cầu); chế tác Điều kiệnđể bên nhận thầu được tiếp cận với công trình, thực địa.

b) Cử người có năng lực tương xứng để thao tác vớibên nhận thầu.

c) tạo thành Điều khiếu nại cho bên nhận thầu thựchiện các bước tư vấn xây dựng, thủ tục hải quan liêu (nếu có).

d) chịu trách nhiệm về tính chủ yếu xácvà đầy đủ của những tài liệu bởi vì mình cung cấp. Bồi thườngthiệt sợ hãi cho mặt nhận thầu nếu bên giao thầu cung cấp thông tin không chínhxác, không tương đối đầy đủ theo chế độ của hòa hợp đồng.

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ củabên dìm thầu

1. Quyền của mặt nhận thầu theo quyđịnh trên Khoản 1 Điều 26 Nghị định số37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

a) Được quyền yêu thương cầu mặt giao thầuthanh toán đúng hạn, yêu cầu thanh toán các Khoản lãi vay do chậm thanh toántheo quy định.

b) Đối với tư vấn tính toán thi côngxây dựng công trình: đề nghị chủ đầu tư chi tiêu tạm ngừng thi công đối với nhà thầu thicông kiến tạo khi xét thấy unique thi công xây dựngkhông bảo đảm an toàn yêu mong kỹ thuật, biện pháp xây cất không bảo vệ an toàn.

2. Nhiệm vụ của mặt nhận thầu theoquy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP vàcác qui định sau:

a) thu thập các thông tin quan trọng đểphục vụ cho quá trình của phù hợp đồng:

Trường vừa lòng lỗi trong vấn đề thu thậpthông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào không giống của mặt nhận thầu để ngừng công việctư vấn xuất bản theo những Điều Khoản được qui định trong đúng theo đồng thì mặt nhậnthầu cần chịu trách nhiệm.

b) Thực hiện quá trình đúng pháp luật,quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đến hợp đồng và đảm bảo rằng hỗ trợ tư vấn phụ (nếu có),nhân lực của hỗ trợ tư vấn và tư vấn phụ sẽ luôn tuân thủ dụng cụ pháp.

d) mặt nhận thầu có trách nhiệm trìnhbày và đảm bảo an toàn các quan lại Điểm về những nội dung của công việc tư vấn thành lập trongcác buổi họp trình duyệt của những cấp có thẩm quyền do mặt giao thầu tổ chức.

đ) thành phầm tư vấn xây dựng bắt buộc đượcthực hiện vì các chuyên viên có đầy đủ Điều kiện năng lượng hành nghề theo biện pháp của pháp luật. Mặt nhận thầu đề xuất sắpxếp, sắp xếp nhân lực của mình hoặc của phòng thầu phụ có tay nghề và năng lựccần thiết như danh sách đã được bên giao thầu phê phê chuẩn để triển khai công việctư vấn xây dựng.

e) Cử đại diện có đầy đủ thẩm quyền, nănglực để xử lý các các bước còn vướng mắc tại ngẫu nhiên thời Điểm theo yêu cầucủa mặt giao thầu cho tới ngày nghiệm thu thành phầm tư vấn xây dựng so với tư vấn lập báo cáo nghiên cứukhả thi; ngày dứt và chuyển giao công trình so với tư vấn thiết kế côngtrình xây dựng.

g) cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụcho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,... Với số lượng theo đúng thỏa thuận hợp tác của phù hợp đồng tư vấn xây dựng đãký kết.

h) tuân thủ các yêu mong và hướng dẫncủa mặt giao thầu, trừ phần đông hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với lao lý hoặckhông thể triển khai được.

i) gia nhập nghiệm thu các giai đoạn,nghiệm thu thử nghiệm thiết bị, nghiệm thu ngừng hạng Mục công trình và toànbộ công trình xây dựng khi gồm yêu ước của mặt giao thầu đối với tư vấn đo lường và tính toán thi côngxây dựng công trình xây dựng và bốn vấn xây cất xây dựng công trình.

k) bồi thường thiệt hại vày lỗi củamình gây ra khi thực hiện không đúng câu chữ hợpđồng support xây dựng đã ký kết kết.

Điều 15. Nhân lựccủa bên nhận thầu

1. Lực lượng lao động của bên nhận thầu bắt buộc đủĐiều kiện năng lực hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệmphù vừa lòng về nghề nghiệp, công việc của họ và phùhợp với mức sử dụng về Điều kiện năng lực trong luật pháp xây dựng.

2. Chức danh, chuyên môn và thời gian củanhân lực dự kiến gia nhập thực hiện quá trình được quy định ví dụ trong phù hợp đồng.Trường hợp chuyển đổi nhân lực, bên nhận thầu phải trình diễn lý do, đồng thờicung cung cấp lý lịch của người thay thế cho mặt giao thầu, người sửa chữa phải cótrình độ tương tự hoặc cao hơn nữa người bị rứa thế.

Điều 16. Xui xẻo rovà bất khả kháng

Rủi ro cùng bất khả phòng thực hiệntheo phương tiện tại Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP cùng cácquy định sau:

1. Bất khả chống khác trong hoạt độngtư vấn xây dựng bao hàm các sự kiện sau: Khi thực hiện hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựnggặp hang caster, cổ vật, khảo cổ, túi bùn mà khi ký kết hợp đồng các bên chưa lường không còn được.

2. Trách nhiệm của những bên đối với rủi ro:

a) Đối vớinhững khủng hoảng đã tính trong giá hợp đồngthì khi rủi ro xảy ra mặt nhận thầu phải phụ trách bằng kinh phí đầu tư củamình.

b) Đối cùng với những rủi ro khủng hoảng đã được tải bảohiểm thì chi tiêu khắc phục hậu quả các rủi ro này do đơn vị chức năng bảo hiểm đưa ra trả vàkhông dược tính vào giá thích hợp đồng.

c) mặt nhận thầu cần bồi hay vàchịu đông đảo tổn sợ cho bên giao thầu đối với các hỏng hóc, mất đuối và các chiphí (bao tất cả phí cùng các ngân sách pháp lý) có liên quan do lỗi của bản thân mình gây ra.

d) bên giao thầu bắt buộc bồi thường xuyên nhữngtổn sợ hãi cho mặt nhận thầu đối với các thiệthại, mất đuối và chi tiêu (bao tất cả phí và các túi tiền pháp lý) tương quan do lỗi củamình khiến ra.

3. Thông tin về bất khả kháng:

a) lúc 1 bên chạm chán tình trạng bất khảkháng thì phải thông báo bằng văn bạn dạng cho bên kia trong thời gian sớm nhất,trong thông báo phải nêu rõ những nghĩa vụ, các bước liên quan đến hậu quả của bấtkhả kháng.

b) Bên thông báo được miễn thực hiệncông câu hỏi thuộc trách nhiệm của chính mình trong thời hạn xảy ra bất khả kháng ảnhhưởng đến các bước theo nhiệm vụ hợp đồng.

4. Trách nhiệm của những bên đối với bấtkhả kháng

a) Nếu mặt nhận thầu bị cản trởthực hiện nay nhiệm vụ của mình theo hòa hợp đồng vị bất khả chống mà đãthông báo theo những Điều Khoản của hòa hợp đồng dẫn đến đủng đỉnh thực hiện công việc vàphát sinh giá cả do bất khả kháng, bên nhận thầu sẽ sở hữu quyền đề nghị xử lý nhưsau:

- Được kéo dài thời gian do sự chậmtrễ theo vẻ ngoài của vừa lòng đồng (gia hạn thời gian hoàn thành).

- Được giao dịch thanh toán các giá thành phátsinh theo những Điều Khoản hình thức trong hòa hợp đồng.

b) mặt giao thầu nên xem xét quyết địnhcác kiến nghị của mặt nhận thầu.

c) bài toán xử lý hậu quả bất khả khángkhông áp dụng đối với các nghĩa vụ giao dịch thanh toán tiền của bất kể bên nào đến bênkia theo hòa hợp đồng.

5. Hoàn thành hợpđồng bởi bất khả kháng, thanh toán, không còn trách nhiệm

a) nếu việc thực hiện các quá trình củahợp đồng bị dừng bởi bất khả kháng đã được thông báo theo phép tắc của đúng theo đồngtrong Khoảng thời hạn mà toàn bô ngày bị dừng to hơn sốngày bởi bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong các hai bên gồm quyền gửithông báo ngừng hợp đồng cho bên kia.

b) Đối với trường hợp chấm dứt này, mặt giao thầu vẫn phải thanh toán cho bênnhận thầu:

- những Khoản thanh toán giao dịch cho bất kỳcông bài toán nào vẫn được triển khai mà giá đã có nêu trong vừa lòng đồng.

- giá thành cho thiết bị với vật tứ đượcđặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho mặt nhận thầu,hoặc đầy đủ thứ mặt nhận thầu có trách nhiệm gật đầu đồng ý giao hàng: Thiết bị và vậttư này sẽ trở thành gia sản (và là rủi ro) của mặt giao thầukhi vẫn được mặt giao thầu thanh toán, và mặt nhận thầu sẽ làm cho bên giao thầu sử dụng.

Điều 17. Phía dẫnáp dụng mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng

1. Mẫu hợp đồngtư vấn xây dựng công bố kèm theo Thông bốn này để những tổ chức, cá nhân sử dụng đểsoạn thảo thích hợp đồng mang đến gói thầu xây dựng xây dựng.

2. Mẫu hợp đồngtư vấn xây dựng ra mắt kèm theo Thông tứ này áp dụng cho phù hợp đồng tư vấn giữachủ đầu tư và nhà thầu; trường hợp bên giao thầu là tổngthầu thì những bên vận dụng mẫu hợp đồngnày để triển khai cho phù hợp.

3. Khi áp dụng mẫu vừa lòng đồng tứ vấnxây dựng ra mắt kèm theo Thông tư này để thỏa thuận, ký phối hợp đồng thì cácbên địa thế căn cứ vào yêu cầu, Điều kiện ví dụ của gói thầu, các quy định của Nghị địnhsố 37/2015/NĐ-CP , chỉ dẫn của Thông bốn này và các hướng dẫn sau:

a) những bên phải thỏa thuận hợp tác trong hợpđồng những mốc thời gian cụ thể về thời hạn thanh toán, thời gian bảo đảm thực hiệnhợp đồng, thời hạn vấn đáp văn bản, thời gian xong xuôi hợp đồng và những trường hợptương tự.

b) trường hợp phạm vivà yêu thương cầu công việc của gói thầu ví dụ khác cùng với phạm vi cùng yêu cầu công việctrong mẫu mã hợp đồng support xây dựng kèmtheo Thông tư này, những bên Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

c) trường hợp các bên thống độc nhất phạmvi công việc nghiệm thu sản phẩm khác với mẫu mã hợpđồng tư vấn xây dựng hẳn nhiên Thông tứ này, thì những bên Điều chỉnh, bổ sung cập nhật cho phùhợp.

d) trường hợp nhà thầu là đơn vị thầuliên danh, những bên thỏa thuận hợp tác trong vừa lòng đồng việc đảm bảo an toàn thực hiện hòa hợp đồng tưvấn tạo ra và bảo hộ tiền trợ thời ứngtheo quy định.

đ) những bên thỏa thuận mức trợ thời ứng phùhợp với yêu mong của hợp đồng thi công.

e) các bên thỏa thuận loại đồng tiềnvà hình thức thanh toán trong thích hợp đồng dẫu vậy không trái với yêu mong trong hồ sơmời thầu và giải pháp của điều khoản về ngoại hối.

g) tùy thuộc vào tính chất và Điều khiếu nại củatừng dự án, gói thầu mà những bên lựa chọn nhiều loại giá thích hợp đồng theo nguyên tắc tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đến phù hợp.

Điều 18. Hiệu lựcthi hành

1. Cách xử trí chuyển tiếp

a) các hợp đồng support xây dựng đang kývà đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiệntheo lao lý về vừa lòng đồng xây dựng trước thời gian ngày Thông tư này còn có hiệu lực thihành.

b) các hợp đồng support xây dựng đangtrong quy trình đàm phán, không được ký kết nếu tất cả nội dung nào chưa cân xứng vớiquy định tại Thông tư này thì report Người có thẩm quyềnquyết định đầu tư xem xét, đưa ra quyết định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiến độ, công dụng của dự án đầu tư chi tiêu xây dựng và không gâythiệt hại cho quyền và tác dụng hợp pháp của các bên.

c) nội dung về thích hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựngtrong những hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê để mắt tới nhưng chưa xây dựng nếucó ngôn từ nào chưa tương xứng với công cụ tại Thông tư này thì cần Điều chỉnhlại mang lại phù hợp; ngôi trường hợp đó phát hànhhồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu, ví như có thay đổi nội dung tương quan đến vừa lòng đồngcho tương xứng với các quy định của Thông bốn này, thì phải thông tin cho tất cảcác mặt nhận thầu đó mua hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ yêu mong biết nhằm Điều chỉnh các nộidung hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo cho phù hợp; trường hợp đang đóng thầu thì thựchiện theo dụng cụ tại Điểm b Khoản này.

2. Phần đa nội dung về vừa lòng đồng support xây dựng không giải đáp tạiThông bốn này thì tiến hành theo điều khoản tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP .

địa điểm nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng tá CP; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - công sở Trung ương; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân tối cao; - tandtc nhân dân tối cao; - Công báo, trang web của bao gồm phủ, website BXD; - Cục kiểm tra văn bạn dạng - bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, tp trực thuộc TW; - những đơn vị nằm trong BXD; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KTXD (S).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh

MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

(Địa danh), ngày …. Mon …. Năm …..

HỢPĐỒNG

Tưvấn khảo sát điều tra xây dựng công trình, hỗ trợ tư vấn lập report nghiên cứu vớt khả thi, tư vấnthiết kế chế tạo công trình, tư vấn giám sát thi công thiết kế công trình

Số:……/(Năm) /... (Ký hiệu hòa hợp đồng)

Dựán hoặc công trình hoặc gói thầu

Số……………

thuộcdự án …………

giữa

(Têngiao dịch của chủ đầu tư)

(Têngiao dịch trong phòng thầu tứ vấn)

PHẦN 1- CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Thông bốn số 08/2016/TT-BXDngày 10 mon 3 năm năm nhâm thìn của cỗ Xây dựng phía dẫn một vài nội dung về vừa lòng đồngtư vấn xây dựng.

Căn cứ ... (các căn cứ khác tất cả liênquan)

Căn cứ kết quả lựa lựa chọn nhà thầu tạivăn phiên bản số...

PHẦN 2- CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày ..... Tháng … năm …. Tại (địa danh) ………………………….., công ty chúng tôi gồm các bên dưới đây:

Một mặt là:

Chủ đầu tư (hoặc thay mặt đại diện của chủ đầu tư)

Tên giao dịch thanh toán …………………………….

Đại diện (hoặc fan được ủy quyền) là: ……………………….. Chứcvụ: ……………..

Tài Khoản: ……………………

Mã số thuế: ……………………………..

Đăng ký kinh doanh (nếu có) ……………………………………..

E-mail: …………………………………

và bên đó là:

Nhà thầu

Tên giao dịch:

Đại diện (hoặc tín đồ được ủy quyền) là: ……………….. Chức vụ: ………………….

Tài Khoản:…………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………..

Đăng ký sale (nếu có)……………………………………

E-mail: …………………………..

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số...ngày... Tháng... Năm... (trường phù hợp được ủyquyền)

(Trường phù hợp là liên danh các nhà thầu thì cần ghi không thiếu thông tin những thành viêntrong liên danh và cử thay mặt liên danh giao dịch).

Các bên thống nhất thỏa thuận hợp tác như sau:

Điều 1. Những định nghĩa với diễn giải

Các từ bỏ và nhiều từ trong thích hợp đồng nàyđược phát âm theo những định nghĩa cùng diễn giải sau đây:

1. Chủ đầu tư chi tiêu là ……(tên giao dịch thanh toán chủ đầu tư).

2. đơn vị thầu là ………. (tên ở trong phòng thầu).

3. Dự án là dự án công trình ... (tên dự án).

4. Dự án công trình là ... (tên côngtrình mà lại nhà thầu thực hiện các bước tư vấn thiết kế theo thích hợp đồng).

5. Gói thầu là ... (tên gói thầumà công ty thầu thực hiện công việc tư vấn xây dựngtheo hợp đồng).

6. Đại diện chủ đầu tư là fan đượcchủ đầu tư nêu ra trong thích hợp đồng hoặc được ủy quyền và thay mặt đại diện cho chủ đầu tư Điềuhành công việc

7. Đại diện đơn vị thầu là bạn đượcnhà thầu nêu ra trong phù hợp đồng hoặc được đơn vị thầu hướng dẫn và chỉ định và thay mặt nhà thầuĐiều hành công việc.

8. Bên thầu phụ là tổ chức hay cánhân ký kết hợp đồng với đơn vị thầu để trực tiếpthực hiện tại công việc.

9. đúng theo đồng là toàn cục Hồ sơ vừa lòng đồngtư vấn kiến tạo theo chế độ tại Điều 2 .

10. Hồ sơ mời thầu (hoặc làm hồ sơ yêucầu) của chủ đầu tư là toàn bộtài liệu theo hiện tượng tại Phụ lục số ... .

11. Làm hồ sơ Dự thầu (hoặc hồ sơ đềxuất) của phòng thầu là cục bộ tài liệu theo mức sử dụng tại Phụ lục số ... .

12. Đơn dự thầu là đề xuất ở trong nhà thầucó ghi giá dự thầu nhằm thực hiện công việc theo đúng những yêu mong của hồ sơ mờithầu (hoặc hồ sơ yêu cầu).

13. Mặt là công ty đầutư hoặc đơn vị thầu tùy theo hoàn cảnh cụ thể.

14. Ngày được gọi là ngày dương lịch với tháng được hiểu là mon dương lịch.

15. Ngày làm việc là ngày dương lịch,trừ ngày nghỉ, ngày lễ, đầu năm theo luật của pháp luật.

16. Bất khả chống được định nghĩa tạiĐiều 21

17. Chính sách là cục bộ hệ thống luậtpháp của nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Hồ nước sơ phù hợp đồng hỗ trợ tư vấn xâydựng và thứ tự ưu tiên

1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm hợp đồng tưvấn thi công và các tài liệu tại Khoản 2 bên dưới đây.

2. Các tài liệu đương nhiên Hợp đồng là phần tử không bóc tách rời của Hợpđồng support xây dựng. Những tài liệu cố nhiên Hợp đồng cùng thứ từ ưu tiên để xử lýmâu thuẫn giữa các tài liệu bao gồm:

a) Văn bạn dạng thông, báo trúng thầu hoặcchỉ định thầu;

b) Điều kiện ví dụ của phù hợp đồng hoặcĐiều Khoản tham chiếu đối với hợp đồng support xây dựng;

c) Điều kiện thông thường của phù hợp đồng;

d) hồ sơ mời thầu hoặc làm hồ sơ yêu cầucủa mặt giao thầu;

đ) Các bản vẽ thi công và những chỉ dẫnkỹ thuật;

e) làm hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất củabên nhận thầu;

g) Biên phiên bản đàm phán đúng theo đồng, văn bảnsửa đổi, bổ sung hợp đồng;

h) những phụ lục của hòa hợp đồng;

i) các tài liệu khác gồm liên quan.

3. Vật dụng tự ưu tiên áp dụng các tài liệukèm theo hợp đồng xây dựng áp dụng theo máy tự chính sách tại Khoản 2 Điều này.

Điều 3. đàm phán thông tin

1. Các thông báo, chấp thuận, chứngchỉ, quyết định,... Chỉ dẫn phải bằng văn bạn dạng và được gửi đến mặt nhận bằngđường bưu điện, bởi fax, hoặc e-mail theo add các mặt đã phép tắc trong Hợpđồng.

2. Trường hợp bên nào thay đổi địa chỉliên lạc thì phải thông tin cho bên đó để bảo vệ việc đàm phán thông tin. Nếubên nuốm đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên đó thì nên chịu các hậu quảdo việc thay đổi showroom mà ko thông báo.

Điều 4. Luật vận dụng và ngôn ngữ sửdụng trong thích hợp đồng

1. Thích hợp đồng này chịu đựng sự Điều chỉnh củahệ thống luật pháp của Việt Nam.

2. Ngữ điệu của thích hợp đồng này được thểhiện bằng tiếng Việt.

(Trường đúng theo hợp đồng gồm yếu tốnước quanh đó thì ngôn từ sử dụng là giờ Việt cùng tiếng nướcngoài do các bên thỏa thuận; trường phù hợp không thỏa thuận hợp tác được thì áp dụng tiếngAnh (các mặt thỏa thuận ngữ điệu sử dụng trong quátrình thanh toán giao dịch hợp đồng cùng thứ từ bỏ ưu tiên sử dụng ngữ điệu để giải quyết và xử lý tranhchấp đúng theo đồng, nếu có)).

Điều 5. Nội dung, khối lượng côngviệc và thành phầm của hợp đồng support khảosát xây dựng

1. Câu chữ và khối lượng công việcnhà thầu thực hiện được thể hiện cụ thể trong Phụ lục số .... và các thỏa thuận tại các biên bạn dạng đàm phán hòa hợp đồnggiữa những bên, bao hàm các công việc chủ yếu sau:

a) Lập phương pháp kỹ thuật khảo sátxây dựng theo cách thức tại Điều 13 của Nghị định số46/2015/NĐ-CP.

b) thu thập và phân tích số liệu, tàiliệu vẫn có.

c) điều tra khảo sát hiện trường.

d) thiết kế lưới khống chế, đo vẽ chiTiết bạn dạng đồ địa hình.

đ) Đo vẽ khối hệ thống công trình kỹ thuậtngầm.

e) Lập lưới khống chế trắc địa cáccông trình dạng tuyến.

g) Đo vẽ thủy văn, địa chất côngtrình, địa hóa học thủy văn.

h) nghiên cứu địa thứ lý.

i) Khoan, đem mẫu, thí nghiệm, xác địnhtính hóa học cơ lý, chất hóa học của đất, đá, nước.

k) quan lại trắc khí tượng, thủy văn, địachất, địa hóa học thủy văn.

l) triển khai đo vẽ thực trạng côngtrình.

m) giải pháp xử lý số liệu cùng lập báo cáo kếtquả điều tra khảo sát xây dựng.

n) Các quá trình khảo tiếp giáp xây dựngkhác.

2. Công ty thầu cung ứng sản phẩm của hợpđồng tứ vấn khảo sát điều tra xây dựng bao gồm:

a) báo cáo kết quả điều tra xây dựngtheo luật tại Điều 15 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

b) Các bạn dạng đồ địa hình, bản đồ địa chấtcông trình, phiên bản đồ địa chất thủy văn, bản vẽ thực trạng công trình xây dựng,các mặt phẳng cắt địa hình, mặt phẳng cắt địa chất.

c) những phụ lục.

Điều 6. Nội dung, khối lượng côngviệc và sản phẩm của vừa lòng đồng support lập báo cáo nghiên cứu vãn khả thi đầu tư chi tiêu xâydựng

1. Câu chữ và khối lượng công việcvà thành phầm của vừa lòng đồng tư vấn nhà thầu tiến hành được thể hiện ví dụ trongPhụ lục số... và các thỏa thuận trên cácbiên phiên bản đàm phán phù hợp đồng giữa các bên bao hàm các nội dung chủ yếu sau:

a) nghiên cứu và phân tích nhiệm vụ lập báo cáonghiên cứu khả thi.

b) phân tích hồ sơ tài liệu đang cóliên quan đến lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi của hòa hợp đồng.

c) khảo sát địa Điểm dự án, Điều tra,nghiên cứu vãn thị trường, thu thập số liệu về từ nhiên, xã hội, khiếp tế, môi trường phục vụ lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi.

d) Lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi chi tiêu xây dựng theo luật pháp tại Điều 54 củaLuật xây dừng năm 2014.

đ) Sửa đổi, hoàn thiện báo cáo nghiêncứu khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng sau thời điểm có chủ ý của cơ quan thẩm định và đánh giá dự án, thẩmđịnh thi công cơ sở (nếu có).

2. Bên thầu cung cấp sản phẩm của hợpđồng support lập report nghiên cứu vớt khả thi chi tiêu xây dựng bao gồm:

a) xây cất cơ sở.

b) những nội dung khác của báo cáonghiên cứu vớt khả thi đầu tư xây dựng trong đó bao hàm tổng mức đầu tư chi tiêu xây dựngcông trình.

Điều 7. Nội dung, khối lượng côngviệc và sản phẩm của đúng theo đồng bốn vấn thi công xây dựng công trình

1. Ngôn từ và khối lượng công việcnhà thầu tiến hành được thể hiện cụ thể trong Phụ lục số... và các thỏa thuận tại các biên phiên bản đàm phán đúng theo đồng giữa các bên bao gồm các quá trình chủyếu sau:

a) Nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khảthi chi tiêu xây dựng, report kết quả khảo sát xây dựng, nhiệm vụ kiến thiết đượcduyệt.

b) khảo sát thực địa để lập thiết kế.

c) kiến thiết xây dựng công trình theoquy định tại các Điều 78, 79 và 80 của chế độ Xây dựng năm 2014.

d) Sửa đổi bổ sung cập nhật hoàn thiện theoyêu cầu của cơ quan đánh giá (nếu có).

đ) giám sát tác trả theo chế độ tạiĐiều 28 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

2. Bên thầu cung ứng sản thành phầm củahợp đồng tư vấn xây dựng xây dựng dự án công trình được lập đến từng công trình xây dựng bao gồm:

a) bạn dạng vẽ, thuyết minh thi công xây dựngcông trình, các bản tính kèm theo.

b) hướng dẫn kỹ thuật.

c) dự toán xây dựng công trình.

d) Quy trình bảo trì công trình xây dựng

Điều 8. Văn bản và khối lượngcông việc tư vấn đo lường thi công kiến tạo công trình

1. Câu chữ và trọng lượng công việcnhà thầu thực hiện được thể hiện cụ thể trong Phụ lục số... và những thỏa thuận tại những biên bạn dạng đàm phán thích hợp đồnggiữa những bên bao gồm các công việc chủ yếu ớt sau:

Nội dung công việc của hợp đồng tứ vấngiám sát xây cất xây dựng công trình bao gồm giám cạnh bên về hóa học lượng, khối lượng,tiến độ, an ninh lao rượu cồn và bảo đảm an toàn môi trường trong quy trình thi công. Nội dung các bước cụ thể của đo lường và tính toán thi công xây dựngcông trình triển khai theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định số46/2015/NĐ-CP.

2. đơn vị thầu phải khởi tạo và trình sản phẩmcủa đúng theo đồng tứ vấn giám sát thi công xây dựng dự án công trình bao gồm:

a) report định kỳ: cung ứng cho bêngiao thầu, bên thầu kiến tạo các báo cáo định kỳ hàng tuần về các công việc dobộ phận thi công đã và đang tiến hành tại công trường, trong số đó có báo cáo cáccông bài toán đã chấm dứt và được nghiệm thu trong kỳ báo c?