Phải chi em đừng có chồng

đề nghị chi em đừng có ck và anh còn đơn lẻ Thì lúc này em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu lần khần Chiều qua ru em ngủ, chiều ni em theo chồng thế hỏi lòng có bi lụy không? tiếc nuối thương cũng rồi, đành thôi ván đóng thuyền Còn đâu cầu mơ gì cũng như vậy Nhưng lỡ yêu thương rồi, em ơi biết lúc nào lòng bắt đầu quên được fan xưa, hỡi em? phải chi em chớ có chồng và anh ko là riêng biệt ai Thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm không xa cách, không đau thương Lòng anh không than thở, lệ em không chan nhòa, phần đa khi mình đến tìm nhau nhớ tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng góp thuyền Còn đâu ước mơ gì cũng thế Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết bao giờ Lòng mới quên được người xưa, hỡi em?

Bạn đang xem: Phải chi em đừng có chồng


Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tòa Nhà Bắc Á Số 9 Đào Duy Anh Đống Đa Hà Nội, Tòa Nhà Vcci Tower

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.