Quận 8 Thành Phố Hồ Chí Minh

Cập nhật tin tức mới nhất vềBản đồ hành thiết yếu Quận 8 Tp.Hồ Chí Minhdo Websistebichnguyetacademy.comtổng hợp từ những nguồn trênInternet đáng tin cậy nhất. Quý quý khách có thể xem đây là thông tin tham khảo với nhu cầu tra cứu tin tức về Bản đồ Quận 8 & các phường của Quận 8.

Bạn đang xem: Quận 8 thành phố hồ chí minh

Quận 8 gồm vị trí địa lý tiếp gần kề với những khu vực sung quanh như: Phía Bắc gần kề Quận 5 và Quận 6 với oắt con giới tự nhiên là kênh Tàu Hũ và kênh Ruột Ngựa – Phía Đông liền kề Quận 7 với tinh ma giới tự nhiên là rạch Ông Lớn – Phía Đông Bắc cạnh bên Quận 4 – Phía Tây tiếp giáp Quận Bình Tân – Phía Nam gần cạnh Huyện Bình Chánh, ma lanh giới không xác định, chủ yếu là đồng ruộng

Quận 8 Thành Phố Hồ Chí Minh gồm 16 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15, Phường 16

Diện tích Quận 8: 19 km²


Ngoài ra, những bạn tất cả thể tham khảo thêmBản đồ Hành bao gồm Thành Phố Hồ Chí Minh và 24 Quận Huyện


*
Bản đồ quy hoạch tầm thường Quy hoạch Quận 8


MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ QUẬN 8 TPHCM

Thời Việt nam giới Cộng hòa:

Ngày 27 mon 3 năm 1959, Tổng thống Việt nam giới Cộng hòa phát hành Nghị định số 110-NV về việc phân loại sáu quận đang bao gồm của Đô thành tp sài thành thành tám quận mới: Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy với Tám (trừ ba quận: Nhất, Nhì, bố giữ nguyên, các quận còn lại đều đổi thương hiệu và núm đổi địa giới hành chính):

Quận 7 (quận Bảy): một phần địa giới của quận 5 cũ; tất cả 06 phường: Bến Đá, Bình Đông, Cây Sung, sản phẩm Thái, Phú Định, Rạch Cát

Quận 8 (quận Tám): phần địa giới thuộc quận 4 cũ, phía phái nam Kênh Tàu Hủ; gồm 05 phường: Bình An, Chánh Hưng, Hưng Phú, Rạch Ông, xóm Củi.

Sự phân chia hành bao gồm này của quận Bảy với quận Tám vẫn giữ nguyên mang lại đến ngày 29 tháng tư năm 1975.

Từ năm 1975 đến nay

Sau khi chủ yếu phủ giải pháp mạng lâm thời Cộng hòa Miền phái nam Việt nam tiếp quản Đô thành tp sài thành và các vùng lạm cận vào ngày 30 tháng tư năm 1975, ngày 3 tháng 5 năm 1975 thành phố thành phố sài thành – Gia Định được thành lập. Dịp này, quận 7 (quận Bảy) với quận 8 (quận Tám) thuộc thuộc thành phố tp sài thành – Gia Định mang đến đến mon 5 năm 1976.

Xem thêm: Giấy Phép Xây Dựng Tạm Có Được Hoàn Công Không ? Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn

Ngày 20 tháng 5 năm 1976, tổ chức hành chính thành phố tp sài thành – Gia Định được sắp xếp lần nhì (theo quyết định số 301/UB ngày 20 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân cách mạng thành phố thành phố sài thành – Gia Định). Theo đó, quận Bảy và quận Tám cũ hợp nhất lại thành quận 8 cho đến ngày nay. Dịp này, các phường cũ đều giải thể, lập các phường mới có diện tích, dân số nhỏ hơn và mang tên số. Quận 8 chia nhỏ ra 22 phường, đánh số từ 1 đến 22.

Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt phái nam khoá VI, kỳ họp thứ 1 chủ yếu thức đổi thương hiệu thành phố thành phố sài thành – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 8 trở thành quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 14 tháng 2 năm 1987, theo Quyết định số 33-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, quận 8 giải thể 22 phường hiện hữu, cố kỉnh thế bằng 16 phường mới, đánh số từ 1 đến 16. Sự phân loại đơn vị hành bao gồm này giữ ổn định mang lại đến ngày nay:

Sáp nhập một phần phường 3 cũ với phường 2 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 2.Sáp nhập phần còn lại của phường 3 cũ với phường 4 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 3.Sáp nhập phường 5 cũ với phường 6 cũ và một phần phường 7 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 4.Sáp nhập phần còn lại của phường 7 cũ với phường 8 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 5.Đổi thương hiệu phường 9 cũ thành phường 6.Đổi thương hiệu phường 22 cũ thành phường 7.Đổi thương hiệu phường 10 cũ thành phường 8.Sáp nhập một phần phường 12 cũ với phường 11 cũ thành 1 phường lấy thương hiệu là phường 9.Sáp nhập phần còn lại của phường 12 cũ với phường 13 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 10.Sáp nhập phường 15 cũ, một phần phường 16 cũ với phường 14 cũ thành một phường lấy tên là phường 11.Sáp nhập phần còn lại của phường 15 cũ với phường 17 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 12.Đổi tên phần còn lại của phường 16 cũ thành phường 13.Sáp nhập một phần phường 19 cũ với phường 18 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 14.Sáp nhập phần còn lại của phường 19 cũ với phường đôi mươi cũ thành 1 phường lấy tên là phường 15.Đổi thương hiệu phường 21 cũ thành phường 16.

THÔNG TIN QUY HOẠCH QUẬN 8