SƠ ĐỒ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

.../CA: Các phòng học tập thuộc hàng nhà học Viện Nghiên cứu vớt trở nên tân tiến Đồng bởi sông Cửu Long

.Quý Khách sẽ xem: Sơ vật dụng quần thể 2 ĐH đề nghị thơ

.

Bạn đang xem: Sơ đồ trường đại học cần thơ

../KH: Các phòng học thuộc hàng bên học Khoa kỹ thuật tự nhiên và thoải mái.

..../KT: Các phòng học trực thuộc dãy công ty học tập Khoa Kinch tế.

..../MT: Các phòng học trực thuộc hàng đơn vị học Khoa kỹ thuật chính trị.

..../XH: Các phòng học thuộc hàng bên học tập Khoa khoa học Xã hội NV.

..../DB: Các phòng học tập ở trong hàng bên học tập Khoa Dự bị dân tộc bản địa.

..../CN: Các chống học tập ở trong hàng bên học Khoa Công nghệ.

..../TS hoặc …/AQ : Các phòng học tập ở trong dãy công ty học Khoa Tdiệt sản.

..../DI: Các chống học trực thuộc dãy công ty học Khoa Công nghệ tin tức & TT.

..../NN: Các chống học trực thuộc dãy công ty học tập Khoa Nông nghiệp với SHUD.

..../K1: Các chống học nằm trong hàng nhà học Khoa Ngoại ngữ.

Xem thêm: Giới Thiệu

..../SH: Các phòng học tập thuộc hàng nhà học tập Viện Nghiên cứu giúp với cải tiến và phát triển CNSH.

...MTN: Các phòng học trực thuộc dãy công ty học Khoa Môi trường Tài nguim TN.

..../KL: Các phòng học tập thuộc hàng công ty học Khoa Luật.

..../HA: Các chống học tập trực thuộc dãy nhà học tập Khoa Phát triển nông thôn.

....HL: Các phòng học tập ở trong hàng đơn vị học tập Trung trung khu học tập liệu.

..../D1,D2: Các phòng học tập trực thuộc hàng bên học tập Nhà Điều hành.

- HTKHTN: Hội ngôi trường khoa Khoa học tập thoải mái và tự nhiên.

CLCxDI: những phòng học chất lượng cao thuộc Khoa Công nghệ biết tin & TT.

CLCxKT: những chống học tập chất lượng cao nằm trong Khoa Kinch tế.

CLCxCN: những phòng học tập rất tốt trực thuộc Khoa Công nghệ.

CLCxFL: các chống học rất tốt ở trong Khoa Ngọai ngữ.

Ngoài ra, còn có các phòng mang ký hiệu đặc biệt các phòng thc tập

 -Khoa Khoa học tập tự nhiên, bao gồm:

+ H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH: Các phòng Thực tập Hóa học đại cương cứng. + L1-KH1, L1-KH2: Các chống Thực tập Vật lý đại cương cứng.