Thị trường sơ cấp và thứ cấp

*
*
*

*

*

VI

Thị trường thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra các chuyển động trao đổi, cài bán, chuyển nhượng những loại triệu chứng khoán, qua đó biến đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. Dựa theo đặc điểm của triệu chứng khoán, thị phần chứng khoán được tạo thành hai loại: thị phần sơ cấp và thị phần thứ cấp.

Bạn đang xem: Thị trường sơ cấp và thứ cấp

Thị ngôi trường Sơ cung cấp là gì?

Thị trường kinh doanh thị trường chứng khoán sơ cấp (primary market) là thị trường mua bán các loại đầu tư và chứng khoán mới phân phát hành, có cách gọi khác là thị trường cấp cho một hoặc thị trường phát hành.

Chức năng đặc biệt nhất của thị phần sơ cung cấp là huy động vốn mang lại nền gớm tế, trong số đó nhà xây dừng đóng sứ mệnh là người kêu gọi vốn, còn người tiêu dùng chứng khoán nhập vai trò là đơn vị đầu tư. Tiền bán kinh doanh chứng khoán trên thị phần sơ cấp sẽ thuộc về đơn vị phát hành.

Nhà vạc hành có thể là cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc chính quyền địa phương, thông qua việc xây đắp trái phiếu để giải quyết và xử lý vấn đề thâm hụt ngân sách, thêm vốn xây dựng các công trình hạ tầng cửa hàng hay phúc lợi an sinh công cộng.

Nhà kiến tạo cũng rất có thể là những doanh nghiệp, thông qua phát hành cp hoặc trái phiếu để có thêm nguồn ngân sách mở rộng hoạt động sản xuất tởm doanh.

Nguồn vốn của thị phần sơ cấp đa phần được hình thành từ tiền tiết kiệm của bạn dân với của một trong những tổ chức phi tài chính. Qua hoạt động của thị trường sơ cấp, nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, trong các tổ chức gớm tế, thôn hội được chuyển ngừng vốn đầu tư chi tiêu dài hạn cho tất cả những người phát hành triệu chứng khoán. Vị vậy, thị trường sơ cấp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc vận chuyển nguồn tiền từ nơi nhàn nhã sang nơi đề nghị sử dụng, đôi khi thúc đẩy các khoản tiết kiệm để đưa vào đầu tư.

Thị trường thứ cấp cho là gì?

Thị trường kinh doanh thị trường chứng khoán thứ cung cấp (secondary market) là thị phần giao dịch các chứng khoán đã được xây dựng trên thị phần sơ cấp.

Xem thêm: Sinh Năm 1977 Tuổi Đinh Tỵ 1977 Hợp Hướng Nào ? Hướng Nhà Hút Vận Khí, Tài Lộc

Thị trường đồ vật cấp ra mắt việc cài bán kinh doanh chứng khoán giữa những nhà đầu tư, tiền thu được từ những việc mua bán chứng khoán không trực thuộc về nhà chi tiêu chứng khoán, nhượng lại quyền sở hữu kinh doanh thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư chi tiêu khác.

Sau lúc phát hành thị trường chứng khoán thường được thiết lập đi buôn bán lại các lần trên thị phần thứ cấp, tuyệt nhất là đối với cổ phiếu. Việc mua bán này hoàn toàn có thể nhằm mục tiêu cất giữ gia tài tài chính, thừa nhận một khoản thu nhập cố định hàng năm (thông qua cổ tức, trái tức,…) hoặc để hưởng chênh lệch giá.

Nhờ có thị phần thứ cấp, tính thanh khoản của các chứng khoán sẽ được kiến thiết trên thị phần sơ cấp cho được đảm bảo, nhà đầu tư chi tiêu có thể biến hóa chứng khoán bọn họ đang cài đặt thành chi phí mặt.

Hoạt đụng của thị trường thứ cung cấp chỉ làm đổi khác quyền sở hữu các chứng khoán sẽ được xuất bản mà không làm tăng lên lượng vốn đầu tư cho nền gớm tế.

So sánh thị phần sơ cung cấp và thị phần thứ cung cấp
Thị trường thị trường chứng khoán sơ cấpThị trường chứng khoán thứ cấp
Giao dịch những chứng khoán new phát hànhGiao dịch các chứng khoán sẽ được thi công trên thị trường sơ cấp
Tạo ra nguồn vốn cho tổ chức triển khai phát hànhKhông sản xuất thêm vốn cho tổ chức phát hành
Tăng tính thanh khoản cho các chứng khoán đang được desgin trên thị trường sơ cấp

Mối tình dục giữa TTCK sơ cấp cho và TTCK thứ cấp

Giữa TTCK sơ cung cấp và TTCK thứ cấp có quan hệ nội tại, vào đó thị phần sơ cấp là cơ sở, là tiền đề, thị trường thứ cung cấp là động lực. Nếu không có thị ngôi trường sơ cấp cho thì không tồn tại chứng khoán để lưu thông trên thị trường thứ cấp. Ngược lại nếu không tồn tại thị ngôi trường thứ cấp thì thị trường sơ cấp cho khí vận động tốt.

Việc phân biệt thị phần sơ cung cấp và thị trường thứ cung cấp có tính chất tương đối. Trong thực tiễn tổ chức TTCK, rất rất khó có sự phân định đâu là thị phần sơ cấp cho và đâu là thị phần thứ cấp, tức là trong một TTCK vừa có thanh toán giao dịch của thị phần sơ cấp vừa có thanh toán của thị phần thứ cấp cho – vừa ra mắt việc mua bán các chứng khoán mới phát hành, vừa diễn ra việc cài đi bán lại triệu chứng khoán.

Chứng khoán bichnguyetacademy.com miễn phí hoàn toàn phí thanh toán giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là nút phí tốt nhất có thể thị trường triệu chứng khoán nước ta hiện nay.