THÔNG TƯ 200 CÓ HIỆU LỰC KHI NÀO

*
Việc Thông tứ 200 ghi nhận ngân sách chiết khấu yêu quý mại, tặng và áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng cung cấp được xem như là một cách tiến phệ trong cơ chế kế toán doanh nghiệp lớn Việt Nam.

Bạn đang xem: Thông tư 200 có hiệu lực khi nào

Ảnh: TUỆ DOANH

Ghi nhận lợi nhuận đối với chuyển động đầu tư, kinh doanh bất hễ sản (BĐS)TT200 gửi ra các quy định về kế toán tài chính ghi nhận lệch giá BĐS mà đưa ra quyết định 15 trước đây chưa có quy định cầm thể. Theo đó, doanh nghiệp lớn là chủ đầu tư chi tiêu không được ghi nhận lệch giá bán BĐS theo tiến độ xây dựng hoặc theo số tiền thu trước của công ty theo tiến độ.

Xem thêm: Thã´Ng Tin đÁ»‹A Chỉ Vã  Số đIệN ThoạI Cã´Ng An HuyệN Chã¢U Thã Nh, TỉNh Tã¢Y Ninh

Giả dụ theo thỏa thuận, chủ chi tiêu giao công ty thô và người tiêu dùng có quyền hoàn thiện thiết kế bên trong của BĐS hoặc chủ đầu tư chi tiêu thực hiện việc hoàn thiện thiết kế bên trong của BĐS theo như đúng thiết kế, yêu cầu của doanh nghiệp thì doanh thu chỉ được ghi nhận khi hoàn thành, chuyển giao phần xây thô mang đến khách hàng. Đối cùng với BĐS phân lô cung cấp nền, doanh thu chỉ được ghi nhận sau khi chuyển giao nền đất cho khách hàng.Các doanh nghiệp là chủ đầu tư chi tiêu BĐS trước đó đã ghi nhận lệch giá đối với số chi phí thu trước của người sử dụng theo tiến độ, nếu công trình xây dựng chưa xong xuôi trước thời khắc TT200 có hiệu lực thực thi thì phải thay thế sửa chữa sai sót đã ghi nhận doanh thu và hồi tố BCTC.Đối với các doanh nghiệp có hoạt động cho mướn tài sản, bao gồm nhận trước tiền mang đến thuê của không ít kỳ, nếu thời gian cho thuê chiếm trên 90% thời gian sử dụng có lợi của tài sản, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp ghi nhận doanh thu một lần đối với tổng thể số tiền cho thuê.Đối với bất động sản chi tiêu nắm giữ lại chờ đội giá (BĐS không phải là hàng hóa marketing trong hoạt động của doanh nghiệp), doanh nghiệp lớn không trích khấu hao mà xác minh tổn thất bởi suy giảm ngay trị (khi giá trị thị phần xuống phải chăng hơn quý hiếm sổ sách của BĐS đầu tư chi tiêu chờ bán) và ghi nhận khoản tổn thất vào chi phí.Về mặt trình diễn BCTC, Thông tư số 200 yêu mong doanh nghiệp trình bày chi tiêu xây dựng thành quả BĐS dở dang bao gồm thời gian xong ước tính hơn 12 mon hoặc vượt thừa một chu kỳ kinh doanh thông thường xuyên trên khoản mục riêng biệt trên bảng bằng phẳng kế toán. Với yêu ước này, người đọc BCTC sẽ thuận lợi nhận biết giá trị các công trình xây dựng dở dang bị đình trệ (chủ yếu vì chủ đầu tư chi tiêu thiếu vốn) vốn là một hiện trạng thường gặp mặt trong những năm ngay gần đây.Các quy định cụ thể trên góp phần giúp các BCTC miêu tả trung thực tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong nghề đầu tư, kinh doanh bất động sản.Ghi nhận túi tiền chiết khấu yêu mến mại, khuyến mãi và tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bánĐây có thể xem là một bước tiến to trong chế độ kế toán doanh nghiệp vn do các hướng dẫn mới của TT200 về kế toán chi phí chiết khấu thương mại, tặng ngay và ưu đãi giảm giá hàng phân phối rất ngay gần với khuyên bảo trong chuẩn mực report tài chính thế giới (IFRS), phù hợp với cách thức tôn trọng thực chất hơn hình thức, cụ thể như sau:Trường hợp quý khách chỉ được trao hàng khuyến mãi, truyền bá kèm theo các điều kiện khác ví như phải cài sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (ví dụ như tải hai tặng kèm một) thì phải phân chia số chi phí thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mã