THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI TPHCM

Công dân tiến hành thủ tục đk tạm trú theo quy định mới tại nguyên tắc Cư trú 2020 theo đưa ra quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 như sau:


Điều kiện đk tạm trú

Điều 27 nguyên lý Cư trú 2020 quy định đk đăng ký tạm trú như sau:

- Công dân đến sống trong chỗ ở phù hợp pháp ko kể phạm vi đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp xã khu vực đã đăng ký thường trú để lao động, học hành hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên trên thì phải triển khai đăng ký kết tạm trú.

Bạn đang xem: Thủ tục đăng ký tạm trú tại tphcm

- Thời hạn nhất thời trú buổi tối đa là 02 năm và hoàn toàn có thể tiếp tục gia hạn những lần.

- Công dân không được đk tạm trú mới tại địa điểm ở phép tắc tại Điều 23 công cụ Cư trú 2020.

*

Điều kiện, hồ nước sơ, thủ tục đăng ký tạm trú (ảnh minh họa)

Thành phần hồ nước sơ đk tạm trú

* hồ sơ đăng ký tạm trú gồm:

- Tờ khai đổi khác thông tin trú ngụ (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA); đối với người đk tạm trú là fan chưa thành niên thì trong tờ khai đề nghị ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, chị em hoặc tín đồ giám hộ, trừ trường hòa hợp đã gồm ý kiến gật đầu bằng văn bản;

*
Mẫu CT01

- Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ chỗ ở phù hợp pháp.

* Đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân trong Công an nhân dân, hồ sơ gồm:

- Tờ khai biến hóa thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA);

- Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị thống trị trực tiếp ghi rõ nội dung để triển khai thủ tục đăng ký tạm trú và đơn vị có khu vực ở cho cán bộ đồng chí (ký tên, đóng dấu).

* Đăng cam kết tạm trú theo danh sách, làm hồ sơ gồm:

- Tờ khai biến đổi thông tin trú ngụ (của từng người) (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA);

- Văn phiên bản đề nghị đk tạm trú trong những số đó ghi rõ tin tức về khu vực ở hợp pháp kèm danh sách người lâm thời trú. Danh sách bao hàm những tin tức cơ phiên bản của từng người: họ, chữ đệm cùng tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá thể và thời hạn nhất thời trú.

Thủ tục đăng ký tạm trú

Bước 1: sẵn sàng hồ sơ (1 bộ)

Bước 2: Nộp làm hồ sơ tại Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú, hoàn toàn có thể nộp theo 2 cách:

- Nộp làm hồ sơ trực tiếp trên Công an cấp xã.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách In Sách Trong Pdf Để Đóng Sách, Hướng Dẫn In Tài Liệu File Pdf

- Nộp làm hồ sơ trực tuyến đường qua những cổng cung ứng dịch vụ công trực con đường như: Cổng thương mại dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng thương mại dịch vụ công bộ Công an, Cổng dịch vụ thương mại công làm chủ cư trú.

Bước 3: Bổ sung làm hồ sơ nếu có hướng dẫn tự cơ quan có thẩm quyền với nhận Phiếu đón nhận hồ sơ cùng hẹn trả kết quả khi hồ sơ đang hợp lệ.

Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký cư trú địa thế căn cứ theo phương tiện của từng địa phương.

Bước 5: địa thế căn cứ theo ngày hứa hẹn trên Phiếu mừng đón hồ sơ và hẹn trả hiệu quả để nhấn thông báo công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục đăng cam kết cư trú (nếu có).

Thời hạn giải quyết thủ tục: thời hạn 03 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ khá đầy đủ và thích hợp lệ.

Kết quả tiến hành thủ tục hành chính:

Trường thích hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ cơ quan đk cư trú có trách nhiệm thẩm định, update thông tin về chỗ tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và:

- Thông báo cho tất cả những người đăng ký về bài toán đã update thông tin đăng ký tạm trú (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA); (Trước đây sau khi đăng cam kết tạm trú thành công, công dân sẽ tiến hành cấp sổ tạm bợ trú)

- ngôi trường hợp khước từ đăng cam kết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân (mẫu CT06 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA).