Toán tính tuổi lớp 5

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. Cho BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Toán tính tuổi lớp 5

Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của hai bà mẹ là 24 tuổi. Bây chừ tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của nhì chị em hiện thời là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi em hiện giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm kia tổng số tuổi của nhì cô cháu bởi 50 tuổi. Hiện thời 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Kiếm tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi phải tổng số tuổi của nhị cô cháu hiện thời là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ biểu hiện tuổi cô và cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu hiện thời là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện giờ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện ni tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bằng tuổi chị bây chừ thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai fan không biến hóa theo thời hạn nên ta gồm sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện thời là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi và em 3 tuổi.

DẠNG 2. đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhị người.

Ví dụ 4.Năm ni anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ấy và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai đồng đội không đổi theo thời hạn nên theo đề bài bác ta gồm sơ đồ biểu lộ tuổi anh với em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho tới thời điểm bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách trên đây 5 năm em 5 tuổi cùng kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà bầu không biến hóa theo thời gian nên theo đề bài xích ta có sơ đồ biểu thị tuổi của hai chị em khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho đến khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. nên gỉai một việc phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của nhị người.

Cách giải:

Trước hết, ta đề xuất giải vấn đề phụ nhằm tìm hiệu số tuổi nhị người.

Sau kia giải như nhiều loại 1.

Ví dụ 6.Cách đây 8 năm tuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi nhỏ và toàn bô tuổi của hai mẹ con lúc đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chị em gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta gồm sơ vật tuổi của hai bà bầu con từ thời điểm cách đây 8 năm:

*

Tuổi mẹ từ thời điểm cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em con không thay đổi theo thời hạn nên theo đề bài xích ta bao gồm sơ đồ biểu hiện tuổi chị em và tuổi nhỏ khi bà bầu gấp 2 lần tuổi con:

*

Tuổi bé khi tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú nay cho đến khi tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai tín đồ ở hai thời điểm khác nhau.

Ví dụ 7.Anh hơn em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện giờ thì tuổi anh vội 3 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không biến đổi theo thời gian nên ta bao gồm sơ đồ vật sau:

*

Tuổi em hiện giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây giờ là: 12 + 8 = đôi mươi (tuổi)

Đáp số:Anh trăng tròn tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi phụ vương gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta có sơ đồ gia dụng sau:

*

Theo sơ đồ, ta có hai mươi năm gấp gấp đôi tuổi nhỏ hiện nay.

Xem thêm: Tải Mathtype 6 - Tổng Hợp Các Bài Viết Về Mathtype 6

Tuổi con hiện thời là: đôi mươi : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha hiện nay là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: bé 10 tuổi, cha 40 tuổi.

DẠNG 3. đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng gấp đôi tuổi cô rộng tổng số tuổi của nhị cô cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ đồ gia dụng sau:

*

Nhìn vào sơ thứ ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta tất cả sơ thiết bị sau:

*

Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài toán về tính chất tuổi với các số từ nhiên, tiếp đến ta vận dụng các phương pháp đã trình bày ở trên để giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông cấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu bây giờ là một trong những phần thì tuổi ông bây chừ là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi cháu 10 năm ngoái là một trong những phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm kia ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhị ông con cháu không đổi khác theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu hiện giờ bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện nay gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta có sơ vật dụng sau:

*

Tuổi cháu bây giờ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện thời là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện ni tổng số tuổi của hai bạn bè bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tra cứu tuổi của mọi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện nay gấp 3 lần tuổi con cháu khi tuổi cô bằng tuổi cháu hiện nay. Đến lúc tuổi cháu bởi tuổi cô hiện giờ thì tổng cộng tuổi của nhì cô cháu bởi 96 tuổi. Search tuổi của mọi người hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bởi tuổi mẹ bây chừ thì tổng cộng tuổi của hai chị em con bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi với kém phụ vương 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Toàn bô tuổi của hai người mẹ con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, lúc tuổi chị bởi tuổi em bây chừ thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Tra cứu tuổi em hiện nay nay.

Bài 7.Trước đây 5 năm tuổi ba chị em con cộng lại bằng 58 tuổi. Sau đây 5 năm bà bầu hơn chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà từng nào tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà vội 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm ngoái tuổi bà gấp 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống đến 100 tuổi để thấy con cháu bà thành công !”. Các bạn hãy tính tuổi cháu bây chừ (biết rằng tuổi của bà và cháu rất nhiều là số từ nhiên)