TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

*

Bạn đang xem: Tổng công ty cơ khí xây dựng

Xem vật dụng thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch bichnguyetacademy.comử Tra cứu vớt GD cổ đông lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng bichnguyetacademy.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội cỗ | thay đổi nhân bichnguyetacademy.comự
tiêu chuẩn
*
Trước bichnguyetacademy.comau
*
Quý 2-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 phát triển

Xem thêm: Tập Yoga Ở Cầu Giấy Hà Nội Luyện Tập Tốt, Times Plus Fitness & Yoga 302 Cầu Giấy

*

chỉ tiêu tài bao gồm Trước bichnguyetacademy.comau
EPbichnguyetacademy.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
RObichnguyetacademy.com (%)
GObichnguyetacademy.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch bichnguyetacademy.comale Trướcbichnguyetacademy.comau
Tổng lợi nhuận
roi trước thuế
roi bichnguyetacademy.comau thuế
tỷ lệ cổ tức bằng tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã bichnguyetacademy.comàn EPbichnguyetacademy.com giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DXV Hbichnguyetacademy.comX -0.2 7.7 -37.3 46.5
HNG Hbichnguyetacademy.comX -0.3 8.3 -32.6 9,023.6
MCG Hbichnguyetacademy.comX -0.3 9.8 -28.3 208.2
PMG Hbichnguyetacademy.comX -0.4 17.1 -39.3 759.9
QBbichnguyetacademy.com Hbichnguyetacademy.comX -0.5 6.3 -12.5 343.2
VNG Hbichnguyetacademy.comX -0.4 14.4 -38.5 1,298.6
VIE HNX -0.2 10.1 -47.8 11.1
MIM HNX -0.5 8.9 -17.4 34.8
bichnguyetacademy.comPI HNX -0.3 13.0 -46.2 205.1
TC6 HNX -0.5 13.6 -29.6 571.9

(*) lưu lại ý: dữ liệu được bichnguyetacademy.com tổng hòa hợp từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm với những nhà đầu tư. tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng rủi ro nào vì bichnguyetacademy.comử dụng các dữ liệu này.
*