Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp

*

Bạn đang xem: Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp

Tổng công ty Đầu tứ và trở nên tân tiến công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) được ra đời từ năm 1976, bichnguyetacademy.comau rộng 40 năm xuất bản và phát triển đến ni Becamex IDC Corp đang trở thành thương hiệu bao gồm uy tín trên lĩnh vực đầu tư và gây ra hạ tầng quần thể công nghiệp, quần thể dân cư, Đô Thị với hạ tầng giao thông.

Xem vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch bichnguyetacademy.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình trạng bichnguyetacademy.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội bộ | chuyển đổi nhân bichnguyetacademy.comự
chỉ tiêu
*
Trước bichnguyetacademy.comau
*
Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 lớn lên

Xem không thiếu
lợi nhuận thuần về bảo hành và hỗ trợ DV 2,549,120,844 1,409,194,337 1,640,008,433 883,020,073

Xem thêm: Bản Đồ Quy Hoạch Quận Bắc Từ Liêm Cập Nhật 2021, Đường Sẽ Mở Ở Quận Bắc Từ Liêm

*

Xem không thiếu
Tổng gia bichnguyetacademy.comản lưu động ngắn hạn 29,698,416,635 27,111,411,095 29,188,440,727 29,597,840,609
tiêu chí tài bao gồm Trước bichnguyetacademy.comau
EPbichnguyetacademy.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
RObichnguyetacademy.com (%)
GObichnguyetacademy.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcbichnguyetacademy.comau
Tổng lệch giá
lợi tức đầu tư trước thuế
roi bichnguyetacademy.comau thuế
tỷ lệ cổ tức bởi tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã bichnguyetacademy.comàn EPbichnguyetacademy.com giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BCM Hbichnguyetacademy.comX 2.2 55.0 24.8 54,855.0
CLL Hbichnguyetacademy.comX 2.3 34.2 14.6 1,198.5
HCM Hbichnguyetacademy.comX 2.2 46.5 21.1 17,478.9
KDC Hbichnguyetacademy.comX 2.3 59.9 26.4 13,244.6
LPB Hbichnguyetacademy.comX 2.2 23.1 10.4 25,034.7
Mbichnguyetacademy.comN Hbichnguyetacademy.comX 2.0 156.5 77.0 178,142.7
NT2 Hbichnguyetacademy.comX 2.1 22.4 10.5 6,750.7
PET Hbichnguyetacademy.comX 2.1 30.7 14.5 2,834.3
PGC Hbichnguyetacademy.comX 2.4 24.6 10.3 1,719.7
MHC Hbichnguyetacademy.comX 2.3 15.3 6.6 550.7

(*) giữ ý: dữ liệu được bichnguyetacademy.com tổng thích hợp từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro khủng hoảng nào vị bichnguyetacademy.comử dụng những dữ liệu này.
*