PASCAL GIẢI TOÁN CỔ "TRĂM TRÂU 100 CỎ

home Blogs giải câu hỏi cổ sau: "" trăm trâu trăm cỏ, con đứng nạp năng lượng năm nhỏ nằm ăn ba bố con già nạp năng lượng một"" hỏi gồm bao nhiêu con trâu mỗi loại?
*

Trâu đứng ăn năm.Trâu nằm nạp năng lượng ba.Lụm khụm trâu già,Ba bé một bó.Trăm trâu ăn cỏ.Trăm bó no nê.Hỏi đến giảng đề,Ngô nghê như điếc.Bạn đang xem: Giải việc cổ sau: "" trăm trâu trăm cỏ, nhỏ đứng nạp năng lượng năm nhỏ nằm ăn uống ba ba con già nạp năng lượng một"" hỏi có bao nhiêu nhỏ trâu mỗi loại?

(Ý bài toán : bao gồm một trăm nhỏ trâu ăn hết một trăm bó cỏ. Mỗi bé trâu đứng nạp năng lượng đưọc năm bó. Mỗi bé trâu nằm ăn uống được ba bó và ba con trâu già thì phân chia nhau chỉ nạp năng lượng đưọc một bó. Hỏi tất cả bao nhiêu con trâu đứng, bao nhiêu con trâu ở và bao nhiêu con trâu già).

Bạn đang xem: Pascal giải toán cổ "trăm trâu 100 cỏ


*

Trăm trâu, trăm cỏ( có 100 con trâu, 100 bó cỏ)

Trâu đứng ăn năm ( nhỏ đứngăn năm bó cỏ)

Trâu nằm ăn uống ba ( co trâu nằm ăn uống ba bó cỏ)

Lụ khụ trâu già, tía con một bó( bố con trâu già ăn uống hết một bó)

Hỏi có bao nhiêu bé mỗi một số loại ?


*

Gọi D là trâu đứng, N là trâu năm, G là trâu già. Ta có:5D + 3N + G/3 = 100 mang sử sức nạp năng lượng của mỗi loại trâu tạo thêm gấp 3 lần: đứng 15, nằm 9, già 1, số cỏ 100x3=300

15D + 9N + 1G = 300

giả sử từng con ăn ít đi 1 bó cỏ. Từ bây giờ trâu già không ăn, số cỏ còn lại: 300 -100=200

14D + 8N = 200(1)

Chia(1)cho 2: 7D + 4N = 100

(4N luôn luôn chẵn yêu cầu D buộc phải chẵn; D và N đều>=1 cần D 100) Nếu: D=12 thì 84 + 4N = 100 => N=4

(12x15 + 4x9 + G = 300) =>G = 84 D=10 thì 70 + 4N = 100 => N=7,5 (loại) D=8 thì 56 + 4N = 100 => N=11

(8x15 + 11x9 + G =300) => G = 81 D=6 thì 42 + 4N = 100 => N=14,5 (loại) D=4 thì 28 + 4N = 100 => N=18

(4x15 + 18x9 + G = 300) => G = 78 D=2 thì 14 + 4N = 100 => N=21,6 (loại)Đáp số:1).D=12 ; N=4 ; G=842).D=8 ; N=11 ; G=813).D=4 ; N=18 ; G=78

Đúng 0 comment (0)

CÂU 3:

Bài toán cổ:

Trăm trâu, trăm cỏ

Trâu đứng ăn uống năm

Trâu nằm ăn uống ba

Lụ khụ trâu già

Hỏi có bao nhiêu nhỏ trâu đứng, trâu nằm, trâu già?

Lớp 5 Toán 0 0 gởi Hủy

Bài toán cổ:

trăm trâu , trăm cỏ

Trâu đứng nạp năng lượng năm

trâu nằm ăn ba

Lụ khụ trâu già

Ba nhỏ một bó

Hỏi có bao nhiêu trâu đứng , trâu nằm, trâu già?

Lớp 1 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Trăm bó cỏ, trăm bé trâu,

Trâu đứng ăn năm,

Trâu nằm nạp năng lượng ba,

Lụ khụ trâu già

Ba con một bó.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Đòn Bẩy Tài Chính Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tính Đòn Bẩy Tài Chính

Hỏi bao gồm bao nhiêu con trâu mỗi loại?

Lớp 4 Toán 0 0 gởi Hủy

Trăm bó cỏ, trăm nhỏ trâu

Trâu đứng nạp năng lượng năm

Trâu nằm ăn uống ba

Lụ khụ trâu già,

Ba bé một bó.

Hỏi tất cả bao nhiêu bé trâu mỗi loại?

Lớp 5 Toán 1 0 gởi Hủy

Giả sử mỗi bó cỏ được chia thành 3 bó cỏ con. Vậy có tất cả 300 bó cỏ con.Trâu đứng nạp năng lượng 15 bó, con nằm ăn 9 bó, trâu già mỗi bé 1 bó (cỏ con).Giả sử số trâu đứng là a, trâu nằm là b, trâu già là c (a,b,c nguyên dương). Ta bao gồm hệ:300=15a+9b+c (1)100= a+b+c (2)Từ (2) => c=100-a-b, rứa vào (1) được 200=14a+8b, suy ra 7a+4b=100.Vì 100 chia hết cho 4 bắt buộc 7a yêu cầu chia hết mang lại 4. Suy ra a chia hết cho 4. Đặt a= 4t (t nguyên dương), ta có: 28t+4b=100=>7t+b=25 (3).Từ (3) suy ra 1Với t=1 có a=4, b=18, c=78Với t=2 tất cả a=8,b=11,c=81Với t=3 tất cả a=12,b=4,c=84KL: việc có 3 nghiệm nói trên

Đúng 0
bình luận (0)

Trăm bé trâu trăm bó cỏ

Trâu đứng ăn uống năm

Trâu nằm nạp năng lượng ba

Lụ khụ trâu già

Ba con một bó

Hỏi gồm bao nhiêu trâu mỗi một số loại ?

Lớp 5 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

GỌI SỐ TRÂU ĐỨNG LÀ XSỐ TRÂU NẰM LÀ Y( x, y thuộc n*)số trâu già là 100-(x+y)ta teo pt sau5x+3y+/3=10015x+9y+100-x-y=30014x+8y=2007x+4y=100ta bao gồm x nhỏ dại hơn hoặc = 12 nhằm thoả mãn điều kiện của bàithay x= 4 ta tìm kiếm được y = 18 thoả mãntrâu đứng 4 nhỏ nằm 18 nhỏ già 78 con

Đúng 0
phản hồi (0)

"https://bichnguyetacademy.com/Trăm bó cỏ,trăm bé trâu,

Trâu đứng ăn uống năm,

Trâu nằm ăn ba,

Lụ khụ trâu già

Ba con một bó"https://bichnguyetacademy.com/.

Hỏi có bao nhiêu trâu mỗi loại?

Lớp 5 Toán 4 0 giữ hộ Hủy

Gọi x là trâu đứng, y là trâu nằm, z là trâu già (x,y,z là số trường đoản cú nhiện 15*x + 9*y + z = 300 (2)

Lấy (2) trừ đi (1) ta tất cả 14*x + 8*y = 200

7*y + 4*y = 100

y = 25 - x*7/4

y là số thoải mái và tự nhiên nên y x*7/4 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 3 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 0