Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

tnut.edu.vn

1. Đối tượng tuyển chọn sinh

Là học viên đãtốtnghiệp thpt theo hình thức giáo dục thiết yếu quy hoặc giáo dục đào tạo thường xuyên;đáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dựtuyểnkhác theo quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ thiết yếu qui hiện tại hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Bạn đang xem: Trường đại học kỹ thuật công nghiệp

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh vào phạm vicả nước.

3. Thủ tục tuyển sinh:

Nhà ngôi trường tuyển sinh theo 02 phương thức:

- Theo công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021.

- Theo kết quả học bạ THPT

4. Tiêu chuẩn tuyển sinh:Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng cách thức tuyển sinh và trình độ chuyên môn đào tạo


TT

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hòa hợp môn thi/ xét tuyển

(mã tổ hợp xét tuyển)

Chỉ tiêu dự kiến

Theo KQ

thi trung học phổ thông 2021

Theo

học bạ THPT

I

Chương trình đại trà

Nhóm ngành V

1

Kỹ thuật cơ khí

7520103

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, tiếng Anh

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

D07:Toán, Hóa, tiếng Anh

150

150

2

Kỹ thuật cơ khí cồn lực

7500116

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ Anh

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

D07:Toán, Hóa, tiếng Anh

30

30

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ Anh

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

D07:Toán, Hóa, giờ Anh

90

90

4

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

7520114

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ Anh

D01:Toán, Văn, giờ Anh

D07:Toán, Hóa, giờ Anh

125

125

5

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông

7520207

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

D01:Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh

D07:Toán, Hóa, giờ Anh

60

60

6

Kỹ thuật thứ tính

7480106

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ Anh

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

D07:Toán, Hóa, tiếng Anh

25

25

7

Kỹ thuật Điều khiển và auto hoá

7520216

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, tiếng Anh

210

210

8

Kỹ thuật điện

7520201

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ Anh

D01:Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh

D07:Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

90

90

9

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

D07:Toán, Hóa, giờ Anh

25

25

10

Kinh tế công nghiệp

7510604

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ Anh

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

D07:Toán, Hóa, giờ Anh

20

20

11

Quản lý công nghiệp

7510601

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ Anh

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

D07:Toán, Hóa, giờ Anh

20

20

12

Công nghệ chế tạo máy

7510202

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ Anh

D01:Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh

D07:Toán, Hóa, giờ Anh

30

30

13

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, tiếng Anh

D01:Toán, Văn, giờ Anh

D07:Toán, Hóa, giờ Anh

75

75

14

Kỹ thuật đồ liệu

7520309

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

D01:Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh

D07:Toán, Hóa, tiếng Anh

20

20

15

Kỹ thuật môi trường

7520320

A00:Toán, Lý, Hóa

B00:Toán, Hóa, Sinh

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

D07:Toán, Hóa, tiếng Anh

20

20

Nhóm ngành VII

16

Ngôn ngữ Anh

7220201

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, tiếng Anh

D01:Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh

D07:Toán, Hóa, giờ Anh

15

20

II

Chương trình tiên tiến (đào tạo bằng Tiếng Anh)

60

60

1

Ngành nghệ thuật Cơ khí(Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

7905218

_CTTT

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ Anh

D01:Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh

D07:Toán, Hóa, tiếng Anh

30

30

2

Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến huấn luyện bằng tiếng Anh)

7905228

_CTTT

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ Anh

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

D07:Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

30

30

III

Chương trình đào tạo và huấn luyện trọng điểm định hướng chất lượng cao

1

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

7520114

_CLC

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

D07:Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Lấy từ bỏ chỉ tiều của công tác đại trà

2

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành: tự động hóa xí nghiệp sản xuất công nghiệp)

7520216

_CLC

A00:Toán, Lý, Hóa

A01:Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

D01:Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh

D07:Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Lấy từ bỏ chỉ tiều của công tác đại trà

IV

Chương trình đào tạo và huấn luyện liên kết 2+2 (ĐH quốc gia KuyongPook, Hàn Quốc)

1

Kỹ thuật năng lượng điện tử

X


5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ nước sơ đăng ký xét tuyển chọn (ĐKXT)

- Xét tuyển chọn theo điểm thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021:

Điểm xét tuyển = Điểm thi xuất sắc nghiệp thpt môn 1 + Điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn 2 + Điểm thi xuất sắc nghiệp thpt môn 3 + Điểm ưu tiên

- Xét tuyển theo tác dụng ghi trong học bạ THPT:

Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt theo bề ngoài giáo dục bao gồm quy hoặc giáo dục đào tạo thường xuyên; gồm tổng điểm mức độ vừa phải cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 so với từng môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) và được gia công tròn cho hai chữ số thập phân đề nghị đạt từ bỏ 18 điểm trở lên.

Ghi chú:Thí sinh tất cả thể lựa chọn một trong 2 phương án đăng ký xét tuyển chọn sau:

Phương án 1: Điểm vừa phải cộng những học kỳ của môn xét tuyển chọn = (Điểm trung bình học kỳ I lớp 11 + Điểm trung bình học tập kỳ II lớp 11 +Điểm trung bình học kỳ I lớp 12)/3.

Phương án 2: Điểm trung bình cộng các học kỳ của môn xét tuyển chọn = (Điểm trung bình học kỳ I lớp 12 + Điểm trung bình học kỳ II lớp 12*2)/3. Trong số ấy học kỳ II lớp 12 nhân hệ số 2.

Điểm xét tuyển chọn = Điểm mức độ vừa phải cộng các học kỳ môn 1 + Điểm vừa đủ cộng các học kỳ môn 2 + Điểm mức độ vừa phải cộng các học kỳ môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

6. Những thông tin quan trọng khác nhằm thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- tên trường:Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; Mã trường:DTK.

- công ty trường áp dụng 04 tổng hợp môn tiếp sau đây để xét tuyển đối với các ngành huấn luyện và đào tạo (trừ 02 ngành:Ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa hóa cùng Ngành nghệ thuật môi trường):

a. Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

b. Tổng hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

c. Tổ hợp 3: Văn, Toán, giờ Anh

d. Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Mã tổ hợp:A00

Mã tổ hợp:A01

Mã tổ hợp:D01

Mã tổ hợp:D07

Ưu tiên: Toán

Ưu tiên: Toán

Ưu tiên: Toán

Ưu tiên: Toán

Riêng 02 ngành:

+ Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóagồm những tổ đúng theo sau:

a. Tổng hợp 1: Toán, Lý, Hóa

b. Tổng hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Mã tổ hợp:A00

Mã tổ hợp:A01

Ưu tiên: Toán

Ưu tiên: Toán

+ kỹ thuật môi trườnggồm những tổ đúng theo sau:

a. Tổng hợp 1: Toán, Lý, Hóa

b. Tổng hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

c. Tổng hợp 3: Văn, Toán, giờ Anh

d. Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Mã tổ hợp:A00

Mã tổ hợp:B00

Mã tổ hợp:D01

Mã tổ hợp:D07

Ưu tiên: Toán

Ưu tiên: Toán

Ưu tiên: Toán

Ưu tiên: Toán

- mức sử dụng chêch lệch điểm xét tuyển chọn giữa các tổ hợp: các tổ hợp đều sở hữu mức xét tuyển và ưu tiên về điểm như nhau.

- Điểm xét tuyển chọn và những điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

* Đối với cách tiến hành xét theo điểm thi tốt nghiệp thpt 2021:

+ Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm của 3 môn trong tổng hợp ĐKXT theo thang điểm 10 đối với từng môn thi cộng với điểm ưu tiên đối tượng, quanh vùng và được gia công tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Đối với những thí sinh bởi điểm xét tuyển nghỉ ngơi cuối list trúng truyển thì đồ vật tự ưu tiên như sau: Ưu tiên điểm môn toán trong tổng hợp ĐKXT như trên.

* Đối với thủ tục xét theo tác dụng ghi trong học tập bạ THPT:

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm mức độ vừa phải cộng những học kỳ của 3 môn trong tổng hợp ĐKXT theo thang điểm 10 đối với từng môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được thiết kế tròn mang lại hai chữ số thập phân.

+ Đối với các thí sinh bởi điểm xét tuyển nghỉ ngơi cuối list trúng truyển thì thứ tự ưu tiên như sau: Ưu tiên điểm môn toán trong tổ hợp ĐKXT như trên.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận làm hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; những điều khiếu nại xét tuyển/thi tuyển, tổng hợp môn thi/bài thi so với từng ngành đào tạo...

Xem thêm: Thông Tin Giá Phòng Ma Rừng Lữ Quán Đà Lạt Lần Đầu Kèm Giá Vé A

7.1. Thời gian nhận hồ sơ

- Theo điểm thi giỏi nghiệp thpt 2021: nộp hồ nước sơ đk theo mức sử dụng chung của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

- thời hạn dự loài kiến theo kết quả học tập ghi trong học tập bạ THPT:


TT

Thời gian

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

1

Nhận làm hồ sơ xét tuyển

2

Thông báo kết quả xét tuyển

3

Thí sinh trúng tuyển chứng thực nhập học


Ghi chú:Thí sinh trúng tuyển xác thực nhập học nên nộp học tập bạ và bằng giỏi nghiệp THPT phiên bản gốc (Giấy hội chứng nhận xuất sắc nghiệp THPT so với thí sinh tốt nghiệp năm 2021).

7.2. Vẻ ngoài nhận hồ nước sơ đăng ký xét tuyển

- Đối với xét tuyển theo điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021:

+ trong xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thiTHPT quốc gia theo hiện tượng của sở GDĐT kèm theo lệ chi phí ĐKXT.

+ trong những đợt xét tuyển ngã sung, thí sinh thực hiện ĐKXT cùng nộp lệ tầm giá theo phương pháp của trường; Thí sinh hoàn toàn có thể thực hiện một trong 3 hình thức sau đây:

- Đối cùng với xét tuyển chọn theo học bạ THPT:Thí sinh có thể nộp 1 trong những 3 vẻ ngoài sau đây:

+ Nộp trực tiếp tại Trung trung ương tuyển sinh, ngôi trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Showroom – Trung chổ chính giữa tuyển sinh - Cổng chủ yếu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp).

Hồ sơ xét tuyển chọn theo học bạ trung học phổ thông gồm:

+ phiên bản phôtô gồm công chứng bởi hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

+ bản photo công bệnh Học bạ THPT.

+ 01 phong phân bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) bao gồm ghi rõ bọn họ tên và địa chỉ liên lạc của tín đồ nhận cố nhiên số điện thoại (nếu có) nhằm nhà trường gởi giấy báo nhập học tập (nếu trúng tuyển).

7.3. Tiêu chí xét tuyển

- Đối với xét tuyển theo điểm thi THPT: đem điểm từ bên trên xuống theotổng điểm những bài thi/môn thi theo thang điểm 10 so với từng bài xích thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định tuyển sinh vào năm 2021. Nếucác thí sinh bằng điểm xét tuyển làm việc cuối list trúng truyển thì trang bị tự ưu tiên như sau: Ưu tiên điểm môn toán trong tổ hợp ĐKXT.

- Đối cùng với xét tuyển chọn theo học bạ THPT: mang điểm từ trên xuống đến khi kết thúc chỉ tiêu.Nếucác thí sinh bằng điểm xét tuyển sinh sống cuối list trúng truyển thì sản phẩm công nghệ tự ưu tiên như sau: Ưu tiên điểm môn toán trong tổ hợp ĐKXT.

7.4. Các tổ hợp môn thi xét tuyển

Các tổ hợp ĐKXT đối với từng ngành xem chi tiết tại mục 4.

8. Chế độ ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

Thực hiện nay theo qui định của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

9. Lệ tổn phí xét tuyển/thi tuyển...

- Lệ tầm giá xét tuyển những đợt bổ sung cập nhật theo điểm thi tốt nghiệp thpt 2021: 30.000 đồng /01 nguyện vọng.